Защо цената е толкова важна?

Ценообразуването е най-чувствителната тема в бизнеса. Именно цените имат повече от всичко влияние върху печалбата Ви. Това е така, защото ЦЕНАТА е огледало на Вашата креативност и ефективност и най-вече – каква добавена стойност създавате. Днес много фирми не обръщат достатъчно сериозно внимание на формирането на цените си, а това ерозира печалбите им. Липсва стратегия, политика или ценови тактики. В действителност само 1 % повишение на цената може да Ви донесе 20% повече печалба (при условие, че нормата на печалба Ви е 5% – 2/3 постоянни разходи и 1/3 променливи разходи).

Ценообразуването е изключително важно за максимизиране на печалбата, но е често подценявано. Днес ценовият натиск и ценовите войни са често срещано явление. Фирмите не са способни да постигнат и поддържат необходимите цени, за да поддържат конкурентоспособността си. Повечето дори не успяват да позиционират продуктите си правилно на пазара и да постигнат желаните за тях резултати. Около 72% от фирмите се провалят напълно при защита на необходимите цени. Този проблем е предизвикан от самата компания, но е решим. Формирането на правилните цени трябва да бъде с най-висок приоритет в процеса на иновации.

Вижте видеото. Приятно гледане:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonОбади се