Екип

гл. ас. д-р Антон Костадинов

Основател и управител на 7 от 7

Експертиза:

 • ценообразуване на производствено предприятие;

 • ценови модели;

 • психология на цените;

 • управление на цени и отстъпки;

 • ценова стратегия и политика;

 • управленска диагностика;

Професионална кариера:

управител и основател на 3 търговски компании от 2002 г.

над 1000 договора за международна търговия;

професионален брокер на Софийска Стокова Борса

щатен преподавател в Лесотехнически университет, факултет Стопанско управление по дисциплините:

 • Цени и ценообразуване от 2005 г.

 • Борси и борсови операции от 2005 г.

щатен научен сътрудник в Българска Академия на Науките, Институт за Икономически Изследвания, секция: “Международна икономика”

хоноруван преподавател в: УНСС, катедра МИО

Специализации:

Academy for International Business officials – Beijing, China 2015

Korean Development Institute, Knowledge sharing program 2016-2017 – “Revitalizing Bulgarian capital market”

Завършва:

Лесотехнически университет през 2002 г. бакалавър по Стопанско управление

Лесотехнически университет през 2002 г. магистър по Стопанско управление

доктор по икономика по научно направление: Организация и управление на производството, защитил 2009 г. ВАК

Лектор по “Цени и ценообразуване”: от 2007 г.

Лектор по “Борси и борсови операции”: от 2007 г.

Лектор по “Търговски мениджмънт”: от 2010 г.

Лектор по “Международни бизнес операции”: от 2014 г.

Славчо Панов

 • магистър по Кино и ТВ операторско майсторство;
 • SEO и дигитален маркетинг експерт от 2009 година;
 • опит със стотици проекти за България, Англия, САЩ, Германия и мн. други страни;
 • собственик на един от най-бързите сайтове в света Websitedesign.bg;
 • издател на Avtora.com;
 • изпълнител на проекти за големи български компании като Адвокатско дружество Пенков, Марков и партньори, WinBet, СтройРент, HotArena и други;
 • лектор на White hat SEO;
 • автор;
 • лектор на SEO конференции и IT събития.

доц. д-р Николай Нейков

Експертиза:

 • ценообразуване;
 • управленска диагностика;
 • управление на разходите;
 • оптимизиране на производствени процеси;

Преподавател в Лесотехнически университет, София. Преподава по Икономика на фирмата, Стратегическо управление, Мениджмънт, Инвестиционно планиране и Индустриален маркетинг. Експерт е в научни проекти с европейско и национално финансиране и ръководител на университетски проекти по въпросите на иновациите и сертифицирането.

Води курсове по „Ценообразуване и управление на разходите“ и „Икономически анализ на фирмата“ към Камара на дървообработващата и мебелната промишленост в България и в индустриални предприятия в страната.

Финансов експерт, изготвя икономически експертизи за системата на горското стопанство в България, оценки и анализи.

От 2008 г. се занимава с оптимизиране на производствени процеси, анализ на веригата на стойността и др., а от 2016 г. с нормиране на труда в индустриални предприятия.

Велислава Николова

As Human Resources Manager I originate and lead Human Resources practices and objectives that will provide an employee-oriented, high performance culture that emphasizes empowerment, quality, productivity and standards, goal attainment, and the recruitment and ongoing development of a superior workforce.

As Head of Recruitment I am responsible for delivering all facets of recruiting success throughout the organization. This will be achieved through the development of local and national recruiting plans, employing traditional sourcing strategies and resources as well as developing new, creative recruiting ideas. I am playing a critical role in ensuring we are hiring the best possible talent.

Extensive expertise as an HR Manager, with more than 10 years of experience in: Competency Modeling and Successful Profiling; Assessment and Development, with more than 3500 assessed people, from entry up to C-Level; Headhunting, Executive and Direct Search, and Recruitment with more than 500 successful placements on middle and top management positions; More than 90 % successful placement rate; 85% succession rate.

Професионален опит:

 • HR Director “NES-New Energy System” Ltd;
 • HR Director Holding Bulgarian State Railways;
 • Executive Search, Assessment & Coaching Consultant;
 • Head of Recruitment and HR Administration Department: Easy Asset Management /Easy Credit/, Smart IT
 • Head of Recruitment Department: Holding IMPALA /BELLA-Bulgaria, Fresh Logic, IPEX Group, PIC CO, etc./
 • Human Resources Manager: PIC CO SA

 

 

д-р Марта  Маджарова

През 2016 г. основава заедно със своя съпруг творческо студио – Fragmenti Design Studio, което развива интересите си в областта на графичния рекламен и уеб дизайн,  интериорни, екстериорен и продуктов дизайн, ландшафтна архитектура, пространствено оформление, сватбени декорации, аранжировки и фотография.

Професионална кариера:

Специалист и лектор в областта на графичния и продуктов дизайн с над 10 години опит.

Участва в две издания на изложението Бианале организирано от СБХ с авторски проекти по продуктов и графичен дизайн.

Поканена като дизайнер в изложението Флора Бургас 2016 г.

От 2012 г. представя редица публикации в областта на опаковъчния дизайн към НХА, БАН, НБУ.

Пише научни статии към специализираното международно списание “Опаковка и печат”.

Взема активно участие в редица конкурси в областта на графичния дизайн, интериорния дизайн, продуктовия дизайн, фотографията и изкуствата.

Преподава уроци по изящни, приложни изкуства и компютърни програми в сферата на графичния дизайн и фотографията.

Завършва:

Национална Художествена Академия през 2008 г. бакалавър, художник и педагог по рисуване.

Национална Художествена Академия през 2010 г. магистър с дипломен проект за дизайн на уеб сайт.

Национална Художествена Академия през 2016 г. защитатва дисертационен труд в областта на гарфичния дизайн по образователна и научна степен: Доктор по 050804 – Изкуствознание  и  изобразителни изкуства.

Тема на дисертацията  “Дизайн на опаковки при изделия за деца. Проблеми  при конструктивното и графично изграждане на опаковката”.

Call Now ButtonОбади се