За нас

Къде сме най-силни?

В консултиране и обучение по ценообразуване!

Цените са единственият инструмент от маркетинговия микс, с който извличате стойност от пазара. Точно по тази причина трябва да сме изключително внимателни с цените и да им отделяме необходимото внимание. Цената е само върхът на айсберга от информация, чийто анализ е база за информирани решения.

На база многото обучения, които сме провели и казусите, които сме отразили в тях, ние сме създали наистина сериозно обучения по "Ценообразуване в производството", "Управление на цени и отстъпки" и "Психология на цените и потребителско поведение".

В случай, че ви консултираме - ние диагностицираме системата ви по ценообразуване, остойностяваме всяка операция в производството ви, построяваме алгоритъм за прехвърляне на разходите на точните им места и с точната база за това. Заедно с вас ще отразим спецификите на бизнеса ви в алгоритъма по ценообразуване и ще го оптимизираме така, че да формирате точни себестойности за отделни продукти, продуктови групи и цялата продадена продукция.

Добавената стойност, която предлагаме е голяма, защото точните цени, базирани на информирани решения гарантират успех на вашия бизнес.

Въпросите, които решаваме:

  • анализ на финансовата информация на предприятието;

  • анализ на разходите;

  • оптимизиране на производствените процеси;

  • построяване на алгоритъм за формиране на точна себестойност;

  • ценова политика и стратегия;

  • политика и стратегия по отстъпките;

  • построяване на нов бизнес модел;

  • оптимизация на цените ви;

  • обучение на търговския ви персонал.

Попитайте за обучение или консултация

Call Now ButtonОбади се