Видео

Защо цената е толкова важна?

Формиране на цена на нов продукт:

Защо трябва да използвате динамично ценообразуване?

Кои методи на ценообразуване трябва да използвате:

Как да оптимизирате цените си на дребно:

Как да оптимизираме цени на дребно ЧАСТ 1:

Как да оптимизираме цени на дребно ЧАСТ 2:

Какви грешки да не допускаме при формиране на цени на дребно: