Справедлива ли е цената?

Персоналното чувство за справедливост на всеки един от нас предопределя оценката ни за справедливост на цените и от там решението за покупка или не. Справедлива ли е цената на горивата? Повечето от нас биха отговорили отрицателно на този въпрос. В такъв случай рационалното ни поведение би било да притежаваме само електрически автомобили или такива с ниска консумация на гориво.

На практика по улиците се движат автомобили с нисък и висок разход на гориво. Персоналното ни чувство за справедливост определя решението за покупка или не.

справедлива цена, бизнес консултиране, 7o7.bg
справедлива цена

Често потребителите смятат цените за несправедливи не защото самите цени са високи, а защото търговската политика на конкретната компания, според тях, е нечестна или несправедлива. Такива примери може да наблюдаваме на пазарите за горива, телекомуникационни услуги, лекарства, храни и др. В случай за усещане за несправедлива цена, клиентите могат да накажат конкретна компания или група компании с отказ от покупка.

Клиентите ни имат сложна система за оценка справедливостта на цената. Всеки сравнява цените на конкретни стоки или услуги с цените на други такива. Цената на един автомобил може да бъде сравнена с тази на екскурзия до екзотично място например. Важни са и отношенията между купувача и продавача. Ако имате редовен клиент, той очаква да получава отстъпка и според него по-скоро е несправедливо да получава еднаква цена с новодошлите. Освен това чрез конкретни действия е възможно да предизвикаме чувство за несправедливост в клиентите при размяната, но в полза на продавача. Това е опасно, тъй като в случая по-скоро продажбата няма да се осъществи. Много често търговци, наясно с тази техника, предизвикват чувство за несправедливост при размяната в полза на клиентите.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonОбади се