Тест 2

Моля да отговаряте максимално коректно на въпросите в теста.
Моля да попълните информацията за контакт!
1 е най-ниската степен (несъгласие), а 5 е най-високата степен в скалата (съгласие).
След попълване на теста очаквайте в отговор кратък доклад от нас в най-скоро време.

NameBusinessEmailPhone Number
Ценовата ви стратегия е комуникирана с цялата организация
Сегментирате ли клиентите си?
Имаме ясно установен процес за взимане на ценови решения в организацията.
Ценовите решения в организацията ни кореспондират ли с маркетинговите цели и задачи?
Стимулите и бонусите за персонала са в съответствие с нашата ценова стратегия.
Ние регулярно анализираме резултатите от промоциите.
До каква степен ценовите Ви решения са последователни и планирани?
За постигане на краткосрочни цели използваме основно промоции.
Ние може да измерим разходите за неценовите стимули за всеки клиент.
Ние имаме ясна политика по отношение на ценовите инициативи на конкурентите.
Всяка година нашите промоции се променят.
Ние нямаме много стари ценови стратегии и ценови структури в употреба.
Ние обновяваме ценовите си листи редовно.
Установяваме цените на новите си продукти на ранен етап в развитието им.
Ние активно измерваме клиентските реакции на ценовите промени чрез изследване на пазара.
Ние перманентно развиваме ценовият си модел.