Тест 1

Моля да отговаряте максимално коректно на въпросите в теста.
Моля да попълните информацията за контакт!
1 е най-ниската степен (несъгласие), а 5 е най-високата степен в скалата (съгласие).
След попълване на теста очаквайте в отговор кратък доклад от нас в най-скоро време.

1. По какъв метод формирате цените си?
2. До каква степен ценовите Ви решения са последователни и планирани?
3. Кой взима ценовите решения?
4. Колко често ревизирате цените си? (анализирате събраната информация и нанасяте корекции)
5. Имате ли ясна ценова стратегия?
6. До каква степен клиентите Ви са информирани, относно ценовата ви стратегия?
7. До колко служителите Ви от отдел продажби са наясно с ценовата ви стратегия?
8. Наблюдавате ли цените на конкурентите си?
9. Запознати ли сте с ценовата стратегия на конкурентите си?
10. Наблюдавате ли реакциите на клиентите и конкурентите си при промяна в цените?

Благодарим, очаквайте кратък анализ на мейла.Име Business Email Phone Number