Карта удовлетвореност на клиентите

Моля да отговаряте максимално коректно на въпросите в теста.
Моля да попълните информацията за контакт!
1 е най-ниската степен (несъгласие), а 5 е най-високата степен в скалата (съгласие).
След попълване на теста очаквайте в отговор кратък доклад от нас в най-скоро време.

Name Business Email Phone Number
Колко често използвате този продукт или услуга?
Отговори ли на очакванията ви продукта/услугата?
Как оценявате качеството на продукта/услугата?
Как оценявате стойността на продукта/услугата?
Как оценявате процеса на покупка?
Как оценявате процеса на използване на продукта?
Как оценявате следпродажбеното обслужване ?
Колко важно е качеството на продукта / услугата за Вас?
Колко е важна стойността, която получавате от продукта или услугата?
Колко е важен процеса на покупка за Вас?
Колко е важен процеса на ползване за Вас?
Колко е важно следпродажбеното обслужване за Вас?