Карта конкурентен анализ

Моля да отговаряте максимално коректно на въпросите в теста.
Моля да попълните информацията за контакт!
1 е най-ниската степен (несъгласие), а 5 е най-високата степен в скалата (съгласие).
След попълване на теста очаквайте в отговор кратък доклад от нас в най-скоро време.

Name Business Email Phone Number
Оценете качеството на продукта си спрямо конкурентния.
Оценете дизайна на продукта си спрямо конкурентния.
Оценете опаковката на продукта си спрямо конкурентния.
Оценете техническата си компетентност спрямо конкурентите.
Оценете възможностите за рекламации на продукта си спрямо конкурентния.
Според други специфични характеристики как се позиционирате спряко конкурентите.
Според други специфични характеристики как се позиционирате спряко конкурентите.
Оценете позиционирането на цените си спрямо конкурентите.
Оценете отстъпките от цените си спрямо конкурентите.
Оценете условията на плащане спрямо конкурентите.
Оценете условията на финансиране спрямо конкурентите.
Как стимулирате продажбите спрямо конкурентите?
Как управлявате бранда си спрямо конкурентите?
Как развивате връзките си с обществеността спрямо конкурентите?
Какво е нивото на персоналните продажби спрямо конкурентите?