Карта бранд анализ

Моля да отговаряте максимално коректно на въпросите в теста.
Моля да попълните информацията за контакт!
1 е най-ниската степен (несъгласие), а 5 е най-високата степен в скалата (съгласие).
След попълване на теста очаквайте в отговор кратък доклад от нас в най-скоро време.

Name Business Email Phone Number
Лесно ли се изговаря името на бранда Ви?
Описва ли ясно името на бранда с какво се занимавате?
Името на бранда Ви е за Вас самите или за продуктите Ви?
На каква база се конкурирате?
Знаете ли как точно сте позиционирани?
Идентифицирали ли сте директните си конкуренти?
Имате ли информация как всеки конкурент е позиционирал бранда си?
Сравнявате ли Вашето позициониране с това на конкурентите, за да откриете предимствата/ слабите страни?
Имате ли ясно формирано и комуникирано с партньорите си изявление за позициониране на бранда си?
Развивате ли нещо различно, с което да се отличите от останалите?