Анализ на кадровия потенциал

Моля да отговаряте максимално коректно на въпросите в теста.
Моля да попълните информацията за контакт!
1 е най-ниската степен (несъгласие), а 5 е най-високата степен в скалата (съгласие).
След попълване на теста очаквайте в отговор кратък доклад от нас в най-скоро време.

Name Business Email Phone Number
Какво е качеството и количеството на работата?
Какво способности за ръководство проявява?
Каква е подготовката му/й за работа?
До колко е дисциплиниран/а?
Има ли чувство за отговорност?
Има ли способност към създаване на връзки (нови взаимоотношения)?
Има ли склонност да се отклонява от задълженията си?
Какво е общото здравословно състояние?
Какви способности за разбиране, съждение и взимане на решение има?
Какви способности за планиране на работата има?