Обучение: Психология на цените

лв.359

Психология на цените е обучение, което ще надгради значително познанията ви за начина, по който може да управляваме решенията на клиентите за покупка. Всеки клиент купува на база налична информация за продукта, а не истинските качества на продукта. Не всички клиенти са перфектно информирани за продуктите на пазара, невъзможно е. Важно е точно каква и колко информация да предоставим. Клиените сглобяват представата си за продуктите (услугите) ни от малки, зле дистрибутирани и интерпретирани парчета информация. От правилното представяне на ценовата информация зависи каква картина за продуктите или услугите ви ще сглобят клиентите, колко болка ще изпитват клиентите ви при покупката, какво ще бъде нивото на несигурност при тях и т.н. Това са управлями фактори, които предопределят дали ще имаме продажби или не. Обучението ще ви даде алгоритми как да управляваме възприятията на клиентите си за цена. Ще научите как да изготвите оферта, която ви гарантира по-висока продажна цена, как да офертата ви да се отличава от тази на конкурентите и да бъде приета.

Ще научите как да насочвате избора на клиентите си в желаната посока, като подпомагате избора им. Ще покажем как да управлявате болката при плащане, как да управлявате несигурността при сключване на сделките си. Ще научите кои цифри да включвате в числата и в каква комбинация е подходящо да ги използвате при формиране на цените си. Ще да научите как да формирате справедливи цени, какви ефекти може да очаквате и как да управлявате последствията от тях ако клиентите възприемат размяната несправедлива във ваша полза.

Описание

За кого е подходящо?

  • продуктови мениджъри;
  • мениджъри отдел продажби на търговски фирми;
  • сътрудници от отдел продажби;
  • търговци в пряк контакт с клиентите;
  • търговски екипи.

Какво ще научите?

Ще получите знания как да представите своите ценови предложение на клиентите, за да бъдете с един порядък по-печеливши от конкуренцията.

Ще получите специализираните знания, с които ще знаете как да се отличите от конкуренцията.

Ще знаете как да подпомогнете решенията за покупка на клиентите си и да ги насочите в желаната посока.

Получавате СЕРТИФИКАТ за преминато обучение по „Психология на цените“!

6 модула и персонална Webinar сесия:

1. Използване на нерационалността.

2. Конструиране на психологически правилни цени.

3. Конструиране на справедливи цени – алгоритъм за оценка справедливостта на цените.

4. Закотвяне в съзнанието като основен инструмент при комуникиране на ценовата информация

5. Болка при плащане и как да я намалим при клиентите си.

6. Принципни положения за продажби на дребно.