Обучение: Психология на цените

лв.359

Психология на цените е обучение, което е изключително подходящо за търговци. Обучението ще надгради значително познанията ви за начина, по който може да управлявате решенията за покупка на клиентите. Те купуват на база налична информация за продукта, а не истинските качества на продукта. Невъзможно е всички клиенти са перфектно информирани за продуктите. Точно по тази причина е важно каква и колко информация да предоставяме. Клиените сглобяват представата си за продуктите (услугите) ни от малки, зле дистрибутирани и интерпретирани парчета информация. От това зависи каква картина за продуктите (услугите) ви ще сглобят клиентите, колко болка ще изпитват клиентите ви при покупката, какво ще бъде нивото на несигурност при тях и т.н. Това са управлями фактори, които предопределят дали ще имаме продажби или не. Изготвянето на едно оферта понякога е трудно. Ще покажем как да избегнете сравненията с конкурентите, което ви гарантира по-висока продажна цена.

Чрез продажбата ние причиняваме болка в съзнанието на клиентите. Ще покажем как да “лекувате” тази болка.

Ще научите как да насочвате избора на клиентите си в желаната посока, като подпомагате избора им. Ще покажем как да управлявате болката при плащане, как да управлявате несигурността при сключване на сделките си. Ще научите кои цифри да включвате в числата и в каква комбинация е подходящо да ги използвате при формиране на цените си. Ще да научите как да формирате справедливи цени, какви ефекти може да очаквате и как да управлявате последствията от тях ако клиентите възприемат размяната несправедлива във ваша полза.

Description

За кого е подходящо?

  • продуктови мениджъри;
  • мениджъри отдел продажби на търговски фирми;
  • сътрудници от отдел продажби;
  • търговци в пряк контакт с клиентите;
  • търговски екипи.

Какво ще научите?

Ще получите знания как да представите своите ценови предложение на клиентите, за да бъдете с един порядък по-печеливши от конкуренцията.

Ще получите специализираните знания, с които ще знаете как да се отличите от конкуренцията.

Ще знаете как да подпомогнете решенията за покупка на клиентите си и да ги насочите в желаната посока.

Получавате СЕРТИФИКАТ за преминато обучение по “Психология на цените”!

6 модула и персонална Webinar сесия:

1. Използване на нерационалността.

2. Конструиране на психологически правилни цени.

3. Конструиране на справедливи цени – алгоритъм за оценка справедливостта на цените.

4. Закотвяне в съзнанието като основен инструмент при комуникиране на ценовата информация

5. Болка при плащане и как да я намалим при клиентите си.

6. Принципни положения за продажби на дребно.