Инструкции: Как да формираме цени в меню на ресторант или кафене

лв.29

Техниките, които предстои да си купите ще допринесат за печалбата Ви поне с 10%. Клиентите ще възприемат по-лесно цените, ще може да им дадете отговор, защо цените са точно такива.

Ценовата информация трябва да бъде подредена по такъв начин, че да бъде в унисон с останалите послания, които излъчваме. Много често цените в един ресторант са възприети като несправедливи от посетителите поради грешки в комуникацията. Също така ценовата структура тотално дезориентира посетителите, формира възприятия за високи цени и в резултат на това оборотите намаляват. Често ресторантьорите правят грешката да фокусират вниманието на клиентите си само върху ниските ценови предложения, натоварени с по-малка печалба. По този начин ястията с по-висок марж остават незабелязани.

Category:

Description

В този материал показваме как да формирате цените в ресторанта или кафенето си правилно, за да имате максимални резултати.

Задайте си следните въпроси:

Имате ли ценова стратегия?

Подреждате ли цените в менюто си както Ви падне?

Обръщате ли внимание дали цените Ви са лесни за възприемане?

Обръщате ли внимание как клиентите възприемат цените Ви?

До каква степен ръководството на заведението е ангажирано с цените?

Когато клиентите попаднат на менюто Ви твърде възможно да предизвикате различна емоционална реакция в тях или по-скоро букет от реакции. За да може да постигнем желаните резултати клиентите трябва да възприемат цените по желаният от нас начин. Ние може да повлияем този процес!

Ние влияем върху възприятията за цени на посетителите чрез:

  • подредбата на цените;
  • цифрите, които присъстват в числата;
  • съотношенията между цените;
  • акцентирането върху едно конкретно предложение;
  • отстъпките или промоциите, които предлагаме;
  • визуалното представяне на ценовата инфорамция – шрифт, цвят, оформление;

Използването на конкретни техники допринася към печалбата Ви с най-малко 10%