Как да изберем най-подходящата ценова стратегия?

Цената говори на клиентите за Вашата организация и това, което продавате. Чрез цената Вие определяте пазарната си позиция. Цената показва на клиентите кой стои срещу тях.

Pricing strategy

Ценовата стратегия е един от най-важните и съществено критични елементи от маркетинговия микс.

Всяка фирма трябва да е наясно каква ценова стратегия ще следва.

Чрез ценовата стратегия фирмата се концентрира върху генериране на приходи и печалба за компанията.

Успехът на ценовите стратегии зависи от пазарните условия, разбиране на потребителските и незадоволени потребности и сумата, която те са склонни да заделят за да ги посрещнат.

Ценовите стратегии, които може нашата организация да следва, са няколко:

 • Стратегия при навлизане на нов продукт на пазара;
 • Икономично ценообразуване;
 • Обиране на каймака;
 • Психологическо ценообразуване;
 • Стратегия за ценообразуване на продуктови линии;
 • Стратегия на опционално ценообразуване;
 • Стратегия на монополистично ценообразуване;
 • Стратегия за ценообразуване за пакет продукти;
 • Промоционално ценообразуване;
 • Стратегия на ценообразуване по географски признак;
 • Стойностно ценообразуване;
 • Премиум ценообразуване;
 • Стратегия на средните цени;
 • Стратегия на ниските цени;
 • Стратегия на целeвите цени;
 • Стратегия с използването на ценова привилегия;
 • Стратегия на следването на лидера.
Стойностно ценообразуване, бизнес консултиране 7o7.bg
Примери за стойностно ценообразуване

Call Now ButtonОбади се