Кой метод на ценообразуване е най-подходящ за нас?

Всяка организация има своите характеристики и специфични особености. Това могат да бъдат фактори както от вътрешната, така и от външната среда на организацията. Например от външната среда такива фактори са: позицията на фирмата на пазара, конкурентната среда, концентрацията на пазара, специфика на търсенето и др. От вътрешните фактори може да отбележим пазарната сила на фирмата, специфика на активите, с които организацията търгува, разходите, които организацията формира, управлението, човешките ресурси, маркетинга, финансовото състояние, знанията, с които организацията разполага и др.

За фирми с голяма пазарна сила и водещи позиции на пазара са подходящи моделите на разходното ценообразуване с добавен процент печалба. За малки фирми са подходящи пазарните методи на ценообразуване.

Call Now ButtonОбади се