Webinar: Управленска диагностика

Важен е подходът.

Универсалните управленски принципи не винаги работят, защото успеха или неуспеха от използването на конкретен модел или метод на управление зависят от конкретната ситуация.

Чуйте
Мислете
Планирайте
Изпълнете

15 февруари от 13 ч

За какво ще говорим?

Ще обсъдим следните въпроси:

 1. Защо е важно да диагностицирате системата за управление, дори привидно да не виждате проблеми?
 2. Каква е ролята на управленската диагностика в управлението?
 3. Какви методи може да използваме за правилното диагностициране?
 4. Какво може да диагностицираме?
 5. Как да провеждаме управленската диагностика?
Регистрирайте се тук

http://webinaria.bg/

Чрез диагностика установяваме причините за възникнал проблем.

Ако при диагностициране намерим проблем, това не означава, че сме го решили. В случай, че използваме методите на управленската диагностика намираме, че проблемите имат общи черти:

 • неповторимост на ситуацията;
 • сложен характер на разглежданите алтернативи;
 • неопределеност на последствията от взетите решения;
 • наличие на голямо множество фактори, взети под внимание;
 • наличие на лиза или групи лица, взимащи решението;

Освен това имаме и трудност при избор на решение, защото:

 • имаме многоаспектен характер на качествата на алтернативите;
 • трудно се сравняват всички алтернативи;
 • трудно съпоставяме разнородни качества;
 • много от оценките имат субективен характер;
 • срещаме трудности при организация работата на експертите;
 • трудности за получаване пълният списък на алтернативите;

Работата ни се усложнява допълнително и от видовете проблеми, които срещаме в организацията:

 • неструктурирани;
 • слабо структурирани;
 • силно структурирани.

И от тук следва, че за решаването на всеки проблем използваме различни методи.

 

А Вие как решавате проблемите в организацията си?

We would love to hear from you.