Прочетете как правим online проучване

1. Изготвяне на въпросник спрямо вашите нужди.
2. След това този въпросник се програмира от нас в нашата система. Превръща се в онлайн проучване, което може да съдържа мултимедия (картинки, снимки и дори водео).
3. Когато одобрите дизайна на проучването, то се стартира, кани се определена група респонденти (хора които го попълват) които отговарят на зададените от Вас критерии (пол, възраст, локация и т.н.).
4. Събира се нужната извадка за определен срок.
5. Данните се обработват и се предоставя доклад в удобен на клиента формат където е направен анализ и нужните изводите.

Call Now ButtonОбади се