Ценообразуване в производството

Обучението е създадено специално за нуждите на всяко производствено предприятие

Включили сме най-важните теми, засягащи формирането на точна себестойност. Основен въпрос е как правилно да пренесете разходите върху обема продажби и кой продукт (продуктова група) с колко разходи да бъде натоварен(а). За постигане на тази цел е необходимо да построите алгоритъм. Ще покажем как става това стъпка по стъпка. На първо място в този процес стои анализът на информацията, с коят разполагате. Избора на точната база за разполагане на видовете разходи върху произведената продукция по продукти и продуктови групи е много важно решение за вас. Ще споделим с вас спецификите на този процес.

Това е примерна таблица, която работи за целите на управлението и осветлява избора на точни продажни цени:

При ценови натиск е задължително да построите прецизни цени

Алгоритъмът, който ще построим заедно, е различен за всеки бизнес. Първата стъпка е анализ на разходите и избор на база за прехвърляне на разходите и последваща калкулация на себестойност. Базата за всеки бизнес може да бъде различна - разходи за материали, труд, величина на променливите разходи и др. Основен въпрос е правилният избор на база.

Какъв бизнес (ценови) модел използвате?

Ценовите модели трябва да се развиват постоянно. Дигитализацията позволява да развием нови модели на цените на база анализ на информация, да построим нови офертни пакети с цени, съобразени с всяка клиентска категория. Днес над 80% от потребителите търсят нови модели на потребление, които вие трябва да им осигурите.

 

Обучението в три варианта:

Семинар

Провеждаме обученията в нашата зала на адрес: София, ул. Аксаков 3 на предварително обявените дати.

Електронно обучение

Провеждаме обучението в удобно за всички време през електронната ни платформа. Обучението може да се проиведе на две или три сесии.

Корпоративно обучение

Корпоративните обучения се провеждат в наша зала, при вас или като част от корпоративното ви събитие.

Ценообразуване в производството е обучение, подходящо за всяко предприятие, както с едросерийно, така и с дребносерийно производство. Включва темите: идентификация на пазара, на който работим и подходящата ценова стратегия в този случай. Идентифицираме източниците на разходи и как правилно да ги прехвърлим върху продажбите. Правилно калкулиране на себестойност и избор на подходящ метод за формиране на цените са следващите две теми. Изключително високата динамика на бизнес средата налага промени в бизнес моделите, които използвате. В този смисъл, конструиране на нов модел на приходите и оптимизация на цените са последните две теми от обучението.

За кого е подходящо?

Собственици и управители.

Счетоводители.

Сътрудници от търговския отдел на всяко производствено предприятие.

За едросерийно производство.

За дребносерийно производство.

Какво ще научите?

Как като управители да управлявате цените на предприятието си.

Как да разбираме пазара и кои от характеристиките му са важни за нас .

Как точно да идентифицирате разходите си.

Как да калкулирате разходите си правилно.

Как да калкулирате себестойност.

Как да изберм метод за формиране на цени.

Как да формирате нов модел на приходите.

Как да оптимизирате цените си.

Ще получите:

Обучение с висока полезност.

Сертификат за завършеното обучение.

Допълнителна Webinar консултация в удобно за вас време.

Допълнителни материали за подготовка.

 

Програма на обучението:

Тук показваме как да систематизирате информацията за целите на ценообразувнето. Информацията за разходите е от ПЪРВОСТЕПЕННО значение за всяка фирма и за процеса по ценообразуване. Да разпознавате правилно разходите, да ги групирате правилно и да ги калкулирате правилно са базови процеси. Извършват се без значение дали имате едросерийно или дребносерийно производство.

 

Създаването на алгоритъм на ценообразуване е важният момент в процеса на строеж на цените. За всяко фирма този алгоритъ е различен и той трябва да отразява спецификите на работата й. Алгоритъмът позволява автоматично да се калкулират разходите за всяко едно изделие и във всеки момент да сте наясно на каква цена продавате.

Тук предлагеме критичен анализ на методите на ценообразуване  даваме препоръки кои методи са подходящи за вас и как да ги използвате най-правилно.

Над 80% от клиентите ви днес очакват да им предложите нов модел на потребление, да плащат за различно нещо и ползите, които им предоставяте да са успоредни с разходите правят. Дигитализацията позволява да усъвършенстваме моделите на цените си и да ги развиваме. Заедно ще анализираме няколко примера.

 

Всеки модул от обучението завършва с решаване на казуси и задачи.

Искате да знаете как да формирате прецизно цените на предприятието си?

Посетете семинара "Ценообразуване в производството" и научете как!

Обученията се провеждат на: ул. Аксаков 3, Институт за икономически изследвания при БАН

Телефон: +359 888 250 324

Email: info@7o7.bg

Обади се