Психологическо ценообразуване: какви числа трябва да включва цената?

Психологическото ценообразуване е силен инструмент за влияние При психологическото ценообразуване оптимизираме цените си така, че да повлияем възприятието на клиентите

Read more