Алгоритмично ценообразуване

Алгоритмите при ценообразуването – The killer apps Динамичното ценообразуване днес се оказа най-гъвкаво и най-широко използвано от авиокомпаниите, хотелиерите и

Read more

Етапи на ценообразуване

Формирането на цените е процес, преминаващ специфичен технологичен и повтарящ се процес. Веднъж приключил, процесът се повтаря постоянно, тъй като

Read more