Психологическо ценообразуване: «Безплатно» е магическа дума

Mагическата дума “Безплатно” Безплатно като цена има своите икономически корени. Възхода на “безплатно” има в основата си новите информационни технологии, които

Read more