Webinar: Ангажираност на служителите

Готови ли сте да промените това?

Нашата програма за ангажираност на служителите има 4 стълба

1. Правилните кандидати

Не можете да накарате риба да се катери по дърво или орел да плува. Идентифицирайте идеалния служител, който ще бъде ангажиран във вашата фирма.

3. Индивидуален план за развитие

Уверете се, че разбирате от какво се нуждаят вашите служители. Включете го в техния план, ЗАЕДНО с онези умения, нужни за бизнеса ви. Ако ваш служител има потенциал да стане много добър експерт продажби, но за него е важно да отделя време за семейството си, нека балансът работа – личен живот бъде част от индивидуалния му план за развитие.

Свалете Карта на Човешкия Фактор в Организацията – Стъпка 1

Свалете Карта на Човешкия Фактор в Организацията – Стъпка 1

2. Ценности

Идентифицирайте 4 ключови ценности, които дават идентичност, усещане за мисия и мечта на служителите ви. Най-успешните компании правят ПЪРВО това. Важно е тези ценности да бъдат преведени в конкретни поведения и практики и също да станат част от процеса на оценка на представянето.

4. Офис Мечта

Кажи ми и ще забравя, покажи ми и ще запомня, включи ме и ще разбера”. Същото важи за ангажираността: когато включим служителите си в инициатива или тийм билдинг, вместо да го организираме за тях, работната среда се подобрява драстично. Служителите чувстват, че тези инициативи отговарят на техните нужди.

Инвестирайте в напълно индивидуална програма, съобразена с вашите нужди и оптимизирана изцяло в посока реален резултат

Какво ви предлагаме?  

Цялостна програма за ангажиране на служителите в рамките на 6 месеца:

 • индивидуализирана според вашите нужди и предизвикателства;
 • оптимизирана за максимално реален резултат;
 • включва регулярно измерване на напредъка.

 

Нашата програма работи в 4 посоки:

 1. Диагностика и план за подобрение
 • Измерваме нивото на ангажираността;
 • Поставяме цели И измерители за продуктивност и ефективност на служителите;
 • Създаваме профил на идеалния служител;
 • Създаваме модел на индивидуален план за развитие – максимално опростен;
 • Задаваме поредица от срещи за дискусия на индивидуалния план – 3 прости интервюта от по 10 мин. с всеки служител.
 1. Идентифициране на ценности
 • Извличаме 3 ключови ценности за вашия бизнес, които превеждаме в 9 конкретни поведения на вашите служители;
 • Създаваме модел на вътрешна комуникация в компанията ви;
 • Създаваме модел на комуникация с клиенти;
 • Въвеждаме модел за екипна ефективност;
 • Определяме отговорник от вашата фирма за изпълнението на тази част от програмата – заедно работим по въвеждане и изпълнение на тази програма.
 1. Коучинг умения за лидери и мениджъри с цел ангажиране на служителите
 • Обучаваме вас и мениджърите в компанията ви на ангажиращо лидерство;
 • Създаваме схемата на 3 прости интервюта от по 10 мин. Всяко.
 1. Едногодишна програма за ангажиране:
 • Задаваме тактики за подбор;
 • Реализираме плана за индивидуално развитие на всеки служител;
 • Въвеждаме инициативи, свързани с ценностите на компанията ви;
 • Случваме веднъж за вас Офис Мечта – нашата wellness in the office инициатива, която създаваме специално за вас след едночасов разговор с екипа ви.

Инвестирате: по 4 ч. за първите две части на програмата, 12 ч. за третата част и 1ч. за последната

 Резултати:

 • Дългосрочна мотивация и ангажиране на служителите с амбициите на компанията
 • Ефективна вътрешна комуникация
 • Ефективен процес на оценка и кариерно развитие на служителите
 • Оптимизиране на процеса на наемане на служители
 • Подобрена офис атмосфера, настроение и желание за работа
 • Повишена производителност и проактивност на служителите