Динамично ценообразуване

Динамичното

ценообразуване е един от най-широко използваните инструменти за управление на приходите. То включва промяна на цените за едни и същи продукти или услуги в отговор на променящото се търсене. От друга страна управлението на приходите означава различни цени за различни продукти за различни клиенти.

Динамичното ценообразуване означава различни цени за едни и същи продукти по различно време в цикъла на продажбите. Несигурността на предлагането означава, че фирмите могат да извличат ползи от динамичното ценообразуване. Чрез динамичното ценообразуване фирмата може да забави ценовите си решения до момента, в който пазарните условия се изяснят. Когато търсенето е силно, фирмата може да постави високи цени, когато търсенето е слабо- ще отговори с ниски цени. Динамичното ценообразуване е препоръчително да се използва при слаби и несигурни пазари. При силно търсене ефективността на статичното и динамичното ценообразуване е една и съща.

динамично ценообразуване
динамично ценообразуване

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonОбади се