Обучения по ценообразуване

Обучението по ценообразуване има висока норма на възвращаемост. За да взимате правилни ценови решения ви е необходим обучен персонал и системни знания, за да разработите ефективна система по ценообразуване. Необходимо е да имате алгоритъм, с който да калкулирате базови параметри на изделията си, да построите правилно себестойност за изделия, за групи изделия и на следващ етап цена. Разпределението на разходите - кой продукт какъв дял от разходите трябва да поеме е ключов момент. В условията на интензивна конкуренция, на нарастване на цените на суровините, на намаляване на продажни цени е необходимо да знаете точно колко ви струва всяко изделие.

В нашите целодневни обучения ние показваме как да направите всичко това!

 

Постройте точни цени и не изпуснайте нито един клиент!

Ценообразуване в производството

Обучението има за цел да повиши уменията на ръководството на всяко предприятие да формира цените си. ПОказваме как да създадете алгоритъм за формиране на цени от гледна точка на мениджмънта, а не на счетоводството. Практиката ни показва, че знанията на мениджмънта по отношение на цените са недостатъчни. Ще покажем как да разпознаете и как да групирате разходите си. Това е първата стъпка към формирането на коректна себестойност. На следващия етап показваме как да формирате ефективен алгоритъм за разпределение на разходите върху произвежданите продукти и отделните продуктови групи. Това е ключов въпрос за фирмите, подложени на ценови натиск, от които се очаква да могат да калкулират прецизно себестойност и да построят конкурентни цени. На база дигитализацията се появяват нови бизнес модели, които пряко засягат начина, по който правите бизнес. Даваме примери за успешни и нови бизнес модели и препоръки за вашия бизнес.

Управление на цени и отстъпки

Управление на цени и отстъпки е обучение, създадено за търговските екипи във всяка фирма. Обучението е изключително подходящо за продуктови мениджъри, търговски мениджъри, търговски екипи, сътрудници, взимащи ценови решения. Това е базово за адекватните управленски решения. Обучението дава възможност да постигнете най-високи резултати в работата си с цените. Обучението на служителите по управление на цените и отстъпките е обратното на това, което повечето организации, осигуряващи малко или недостатъчно обучение на служителите си по отношение реализацията на цените си.

Психология на цените

Обучението е специално създадено да допълни знанията на продуктови мениджъри, мениджъри продажби и търговци от всеки бизнес. Показваме по какъв начин може да повлиявате и управляваме решенията за покупка на клиентите. Кои цени клиентите ви възприемат като справедливи, кои са мотиваторите им за взимане на решение за покупка и др. Всеки клиент купува на база налична информация за продукта, а не истинските качества на продукта. Всички ние се осланяме на първото парче информация, която ни бъде представена. Тук е важно да управляваме съдържанието - каква и колко информация да предоставим. Клиените сглобяват представата си за продуктите (услугите) ни от малки, зле дистрибутирани и интерпретирани парчета информация. От представянето на ценовата информация зависи каква картина за продуктите ще сглобят клиентите. Дискутираме неисгурността и възприятието за болка при покупка и за емоциите, които изпитват клиентите ви. Ще ви покажем как да управлвате възприятието за несправедливост при размяната, възприятията за болка и несигурност и как да комуникирате цените си по-най-добър начин.

Call Now ButtonОбади се