Корпоративни обучения

Обучения на търговски екипи

Обучението по ценообразуване има висока норма на възвращаемост. Най-печелившите фирми инвестират в знания за сътрудниците си чрез обучения и участие във форуми, където се споделят най-добрите практики. Формирането на цените е най-трудната и най-отговорната част на всеки бизнес и над 82% от фирмите признават проблемите си в тази област. Без значение от къде фирмата почва да се учи да формира цените си правилно, има изключително висока добавена стойност в създаването на способности в сътрудниците да взимай най-добрите ценови решения.

Подобрете уменията си!

Не изпускайте нито един клиент. Научете как да станете по-добри.

Ценообразуване в производството

Обучението има за цел да повиши уменията на ръководството на всяко предприятие да формира цените си. Обучението предлага висока добавена стойност, тъй като  погледа върху цените е чисто мениджърски, а не счетоводен.  Практиката ни показва недостатъчните знания на мениджмънта по отношение на цените. В следствие на това масово не могат адекватно да разпознаят видовете разходи и да формират себестойност. По тази причина отделяме 1/3 от времето за изясняване на тези въпроси.

Управление на цени и отстъпки

Управление на цени и отстъпки е обучение, създадено за търговските екипи във всяка фирма. Обучението е изключително подходящо за продуктови мениджъри, търговски мениджъри, търговски екипи, сътрудници, взимащи ценови решения. Информацията, представена в обучението е през призмата на мениджъра, а не на счетоводството. Това е базово за адекватните управленски решения. Това обучение дава възможност служителите ви да постигнат най-високи резултати в работата си. Обучението на служителите по управление на цените и отстъпките е обратното на това, което повечето организации, осигуряващи малко или недостатъчно обучение на служителите си по отношение реализацията на цените си.

Психология на цените

Обучението е специално създадено да обогати знанията на продуктови мениджъри, мениджъри продажби, търговци. Психология на цените е обучение, което ще надгради значително познанията ви за начина, по който може да управляваме решенията за покупка на клиентите. Всеки клиент купува на база налична информация за продукта, а не истинските качества на продукта. Важно е точно каква и колко информация да предоставим. Клиените сглобяват представата си за продуктите (услугите) ни от малки, зле дистрибутирани и интерпретирани парчета информация. От представянето на ценовата информация зависи каква картина за продуктите ще сглобят клиентите, колко болка ще изпитват клиентите ви при покупката и какво ще бъде нивото на несигурност. Обучението ще ви даде алгоритми как да управлявате възприятията на клиентите си за цена.

Обади се