Корпоративни обучения

Какви обучения предлагаме?

Нашите корпоративни обучения се характеризират с оригиналност и високо ниво на предоставената информация. Използваме разнообразни форми на обучения, включващи интеракция с участниците, ролеви игри и други съвременни методи.  За нас е важно да знаем по кой път е поела Вашата организация, за да може да конструираме точното обучение, съобразено с вашите нужди. За Вас е важно да се установят пропуските в обучението на сътрудниците Ви и да се създаде пътна карта за попълването им. Обученията са подходящи за хора, отговорни за взимане на ценовите решения при производствено или търговско предприятие.

Подобрете уменията си!

Не изпускайте нито един клиент. Научете как да станете по-добри.

Ценообразуване производствено предприятие

Особено подходящо за фирми в сферата на производството.

- как да анализираме пазара и да идентифицираме от кой вид е (растящ, зрял, свиващ се и т.н. всеки от тях има различни особености и ценовата ни стратегия следва да бъде съобразена);

- разпознаване на разходите - постоянни, променливи, преки, непреки - ако формирате цените си без да познавате разходите Ви грози фалит;

- анализ на методите на ценообразуване - избор на най-подходящ;

- формиране на ценова стратегия и политика - как се прави?

- оптимизиране на цените - как да намерим най-оптималната цена;

Ценообразуване търговско предприятие

Особено подходящо за фирми в сферата на търговията или услугите, в частност продуктови мениджъри или мениджър продажби.

- анализ на пазара - как се прави бързо и ефективно;

- анализ на конкуренцията - идентификация, видове конкуренти, разузнаване;

- определяне желанието за плащане на клиентите - ще научим как да знаем колко биха платили клиентите ни за наш продукт или услуга;

- как да работим с ценовите отстъпки - какви отстъпки да предлагаме, по кое време, теория, психология и казуси;

- оптимизация на цените - софтуерни решения - самообучаващи се алгоритми, търсещи оптималната цена за Вас;

- как да построите офертните си пакети - при формиране на офертните пакети управляваме възприятията за цена и стойност, за съотношението цена / качество или количество. Трябва конфигурацията им да бъде перфектна, за да не губим клиент.

Психология на цените

Обучението е подходящо за търговци и продуктови мениджъри

- управление на възприятията с цветове, символи и числа;

- закотвяне на информация в съзнанието на клиентите като базов инструмент;

- управление на болката при покупка - комуникация със скъперници и прахосници - измерване;

- формиране съотношения между ценовите линии и управление на клиентските предпочитания;

- справедливост на цените - как цените ни да изглеждат справедливи и как клиентите да не ни наказват при грешки;

- принципни положения в продажбите на дребно - рамкиращи принципи, принципи на контекста, комуникационни принципи.