Консултиране по цени

Консултиране по цени.

Ценовите решения са най-сложните, които ръководството на всяка компания среща. Защото чрез цената трябва да се капитализира труда на всички в организацията. Всяка компания има бизнес процеси по ценообразуването, някъде са изпълнявани отлично  (Apple, Caterpillar), другаде лошо. Резултатите се виждат веднага. За формиране на цени има специална, писана и добре обмислена технология, която помага да постигнем отлични резултати.

Ние Ви консултираме в следните посоки:

Ценова стратегия

Ценовата стратегия е процес през, който преминавате при формирането на цените за всеки свой продукт или услуга. За да имате процес на ценообразуване на високо ниво е необходимо тази способност на фирмата Ви да се развие.

Тук отговаряме на следните въпроси:

- как да формираме цените;

- как да ползваме ценовите отстъпки;

- как да ползваме най-добрите практики;

- как да развием бизнес процеси по ценообразуване;

- как да уловим стойността, която предлагаме.

Анализ
Анализът е функцията, която Ви позволява да взимате информирани решения и така може кардинално да повишите печалбите си. Оптималната цена е движеща се мишена и ние трябва да я знаем във всеки един момент.
Ние ще Ви помогнем да:
- намерите оптималните ценови равнища за всеки продукт във всеки един момент;
- да развиете ценова стратегия с висока ефективност;
- да дадете допълнителни инструменти на отдел продажби;
- да взимате абсолютно информирани решения.
Изследване

Изследванията в областта на цените ни дават дълбок поглед за клиентските нагласи, предпочитания и възприятия. Чрез изследвания достигаме до отговори на най-важните въпроси, относно цените.

Ние ще Ви помогнем да:

- разберете колко биха платили клиентите за Вашите продукти или услуги - използваме широка гама от методи;

- да оптимизирате цените в продуктовите си линии;

- да формирате отговор на конкуренцията;

- да формирате цена на нов продукт или услуга;

- да формирате цени на офертните си пакети.

Консултираме ценовите Ви решения.

Ако сте производствено предприятие, предлагате услуги или сте търговци - ние имаме решение за Вас!

Производствено предприятие

Най-важното за Вас е да познавате много добре пазара, разходите си, конкурентите и клиентите. Следва да изберете подходящ метод на ценообразуване и да формирате адекватни цени. Оптималната цена за производственото предприятие е движеща се мишена. По тази причина трябва да имате ясна представа за какво количество реализирана продукция каква себестойност имате.

Продуктови мениджъри

Ние може да Ви помогнем да формирате перфектните офертни пакети, осигуряващи правилното възприемане на ценовата Ви информация. Офертните пакети съдържат вектори на цената, съдържат вектори на съотношението цена/качество или цена количество. С тях ние пуравляваме възприятията на клиентите ни и затрудняваме прякото сравнение между нашите цени и конкурентните.

Предлагате услуги

Моделът на приходите е от изключителна важност в сектора на услугите. Ако сте софтуерна фирма по всяка вероятност имате специфична структура на разходите. Това е определящо за цените. Чрез цените тук капитализирате труда на служителите си. От гледна точка на цените и комуникирането имaмаме няколко основни групи клиенти: икономически заинтересовани, крайни ползватели, технически заинтересовани и 5% друг профил. За всяка от тези групи следва да предложим различен офертен пакет, конфигуриран за тази цел.