Как да оптимизираме цените в меню на ресторант

Как се прави цена за меню?

Представянето и комуникирането на цените

Хотелиерството и ресторантьорството получиха голямо развитие в страната през последните няколко години, тъй като това се оказа държавна политика. В следствие на това конкуренцията се засили неимоверно. Представянето и комуникирането на ценовата информация с клиентите е от изключително значение за продажбите. В зависимост от използваните техники може да провокирате възприятия за ниски цени, справедливи цени или високи цени. За да не допуснем нежелани ефекти е добре бизнес процесите по формиране на цени да бъдат управлявани и да следват общ вектор на промяна.

Колко от ресторантьорите формират цените си правилно?

...така че да бъдат възприети по желания начин от клиентите им...

Подреждате ли цените в менюто си по вкус, какво Ви харесва?

Когато клиентите попаднат на менюто Ви  предизвиквате емоционална реакция в тях или по-скоро букет от реакции. За да може да постигнем високи резултати клиентите трябва да възприемат цените по желаният от нас начин. Да възприемат цените за ниски или да възприемат цените за престижни. Как може да повлияем този процес?

Ние влияем върху възприятията за цени на посетителите чрез:

 • подредбата на цените;
 • цифрите, които присъстват в числата;
 • съотношенията между цените;
 • акцентирането върху едно конкретно предложение;
 • отстъпките или промоциите, които предлагаме;
 • визуалното представяне на ценовата информация - шрифт, цвят, оформление;

Възможните реакции, които може да предизвикаме:

 • чувство за високи цени;
 • чувство за ниски цени;
 • справедливи цени;
 • несправедливи цени във Ваша полза;
 • несправедливи цени в полза на клиента.

Ценовата информация трябва да бъде подредена по такъв начин, че да бъде в унисон с останалите послания, които излъчваме. Много често цените в един ресторант са възприети като несправедливи от посетителите поради грешки в комуникацията. Също така ценовата структура тотално дезориентира посетителите, формира възприятия за високи цени и в резултат на това оборотите намаляват. Често ресторантьорите правят грешката да фокусират вниманието на клиентите си само върху ниските ценови предложения, натоварени с по-малка печалба. По този начинястията с по-висок марж остават незабелязани.

 

Трябва да различаваме групите клиенти

Поведението на поитребителите е нерационално. При формиране на цените си трябва да се съборазим с това. От тук лесно може да вземем решение за предложенията, които да им представим. Например, имаме емоционални клиенти или рационални, имаме прахосници и скъперници и т.н. Всяка група трябва да получи своето ценово предложение, придружено със съответното послание.

Как да ползваме отстъпките (промоциите)

Отстъпките са привлекателен, но и опасен инструмент за употреба. Чрез тях може да постигнем краткосрочни цели, но може и да привлечем търсачи на ниски цени. Чрез отстъпките е възможно да обезценим усилията си. Това е недопустимо за нас. В този смисъл е важен начинът, по който представяме отстъпките, как ги формираме и комуникираме. Зад всяка отстъпка трябва да има причина. Чрез подходяща политика за отстъпки може да разпределите продажбите си по-равномерно - да намалите опашките за обяд.

 

Нека разгледаме пример на меню, изготвено за ресторант в България. В него клиентите се губят, липсва акцент, прилича на ценова листа от склад за строително желязо, цифрите в числата създават усещане за загуба в посетителите. Бихте ли искали да представите такова меню на клиентите си?

В случай, че имате нужда от консултация при оптимизиране на цените в менюто в ресторанта или хотела си, не се колебайте да се свържете с нас.