Оптимизираме цените в електронен магазин 101

Може да създадем свой собствен електронен магазин чрез готов софтуер, използвайки Big Commerce, Wix.com,  Volusion, Woocommerce, X Cart, Shopify  и други.  През тези платформи имаме достатъчно функции за управление на цени и отстъпки, но тук трябва да бъдат съобразени голям набор от правила. При комуникиране на ценовата информация ние може да повлияем възприятията на клиентите си. Може да представим една цена като приемлива, но може да излъчим и абсолютно погрешен сигнал.

Нека разгледаме този пример:

 

Това са примери от български електронни магазини. Тук не са спазени правилата за формиране цени и отстъпки. Не са спазени изискванията за шрифт, цветове, не е казано изрично колко печелят клиентите с покупката, с които е представена цената. Освен това цената е представена с твърде много символи и изглежда висока. Не са спазени правилата за формиране на старата и новата цена. В резултат на тези грешки ние излъчваме към посетителите посланието “не купувай, неизгодно е”.

Друг важен момент е ценовата структура. Тя е от първостепенно значение за възприемане на цените от клиентите Ви. Представете си, че имате $700 и искате да си купите мобилен телефон. Поглеждайки как са формирани цените на Apple, вие веднага може да “наместите” парите, избирайки най-доброто за тази сума. Цените на отделните продукти следват строги съотношения. По този начин “издърпват” потребителите нагоре – към по-скъпи устройства. При предаване на ценовата информация ние трябва да сме абсолютно ясни и да осигурим възможността всеки клиент да вникне в логиката на формиране на цените. Всеки клиент има свой собствен модел на потребление и Вие трябва да може да му го предложите. Колкото по-дълго време клиентите прекарват в търсене на правилното за тях решение, толкова е по-малка възможността да осъществите продажба. Нека обърнем внимание ценовите структури на Епъл и няколко български магазина за подаръци. Откривате ли разликите?

Ценова структура на Епъл
Ценова структура на Епъл
Ценова структура на Епъл
Ценова структура на Епъл
Ценова структура на Епъл
Ценова структура на Епъл
Ценова структура Порше
Ценова структура Порше
Ценова структура магазин за подаръци
Ценова структура магазин за подаръци
Ценова структура на магазин за подаръци
Ценова структура на магазин за подаръци
Ценова структура на магазин за подаръци
Ценова структура на магазин за подаръци
Call Now ButtonОбади се