Как да формираме цена на нов продукт

form-1

Form 1

Това е революционният продукт Form 1, който превръща Вашите дигитални разработки в реален продукт.  Това не е ново индустриално решение, но е революционна идея, що се отнася до това да имате персонален 3D принтер. Всеки може да създава собствен физически продукт по свой дизайн. При това няма да е необходимо одобрението на някой голям производител. Дори и Aston Martin,  с който James Bond катастрофира, беше всъщност 3D модел. Form 1 е персонален 3D принтер и може да бъде Ваш само за $2799. Вероятно Ви се струва скъпо, но за да се насладите на лукса да имате собствени прототипи, цената си заслужава. Представете си бъдеще, в което всеки професионалист ще може да произвежда свои собствени продукти без ограничения. Това е бъдещето, в което персоналната продуктивност и креативност са максимизирани.

При формирането на цена на нов продукт може да допуснем две грешки:

– да поставим прекалено висока цена – проблем, който изглежда решим лесно;

– да поставим ниска цена, което е далеч по-опасно – фирмата така пропуска значителни приходи и печалби, но също така позиционира продукта си на прекалено ниско ниво.

Големите фирми изразходват значителни средства за развитието на конкретен продукт, но все пак между 80% и 90% от фирмите подценяват значително новите си продукти. Впоследствие е невъзможно да коригират цените си към повишение. Същевременно клиентите искат да получат повече за по-малко пари. Чудесен пример за това са цените на компютрите, които вървят надолу, въпреки че изчислителната им мощ се увеличава. Глобалната конкуренция, ниските входни бариери и повишената прозрачност на цените всъщност подпомагат този тренд. Това не са всички проблеми. Много фирми искат бързо да реализират печалба и да спечелят пазарен дял, но с високи цени тези цели са почти неизпълними. Това ги принуждава да вземат грешни решения – базират ценовото решение за нов продукт върху цената на вече съществуващ такъв. Ако изработката на нов продукт изисква 20% повече разходи, то и цената му следва да бъде с 20% по-висока?!?! Когато нямаме цялостен подход към ценообразуването и то е откъснато от другите дейности на фирмата, често подценяваме новия продукт.

Всъщност, преди да фиксира цената на конкретен продукт, фирмата трябва да знае пиковите ценови стойности – най-ниската и най-високата цена. Аналитичната работа по ценообразуването трябва да започне в ранен етап на разработка на продукта. На етап тестване на пазара може да се окаже, че ценови бариери превръщат новия продукт в неприложим на този пазар. Също така би могло да се насочва развитието им като ясно се индикират желаните атрибути, за които клиентите биха заплатили.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonОбади се