Ценообразуване в производството

Обучението е създадено специално за нуждите на всяко производствено предприятие. Засегнали сме най-важните теми, засягащи формирането на точна себестойност. Основен въпрос е как правилно да пренесете разходите върху обема продажби и кой продукт (продуктова група) с колко разходи да бъде натоварен(а). Зада се реазлизира това е необходимо да изберем на точната база за калкулиране на себестойност. Този семинар ще хвърли светлина върху правилното калкулиране на цените във всяка фирма.

комодитизация ценообразуване

Ако чувствате силен ценови натиск, предлагате еднакви или много близки продукти или услуги с вашите конкуренти и клиентите ви различават само по цена. Използвате и стари ценови модели.Това се нарича КОМОДИТИЗАЦИЯ. Повече продажби имат фирмите с най-ниски цени. Показваме как да избягате от тази неприятна ситуация чрез развитие на нов модел на приходите (цените). Днес над 80% от потребителите търсят нови модели на потребление, които вие трябва да им предложите, за да останете на пазара.

cenoobrazuwane sedem ot sedem

Обучението в три варианта:

Семинар

Провеждаме обученията в нашата зала на адрес: София, ул. Аксаков 3 на предварително обявените дати.

Електронно обучение

Провеждаме обучението в удобно за всички време през електронната ни платформа. Обучението може да се проиведе на две или три сесии.

Корпоративно обучение

Корпоративните обучения се провеждат в наша зала, при вас или като част от корпоративното ви събитие.

Ценообразуване в производството е обучение, подходящо за всяко предприятие, както с едросерийно, така и с дребносерийно производство. Включва темите: идентификация на пазара, на който работим и подходящата ценова стратегия в този случай. Идентифицираме източниците на разходи и как правилно да ги прехвърлим върху продажбите. Правилно калкулиране на себестойност и избор на подходящ метод за формиране на цените са следващите две теми. Изключително високата динамика на бизнес средата налага промени в бизнес моделите, които използвате. В този смисъл, конструиране на нов модел на приходите и оптимизация на цените са последните две теми от обучението.

За кого е подходящо?

Собственици или управители на производствено предприятие.

Сътрудници от търговския отдел на всяко производствено предприятие.

За едросерийно производство.

За дребносерийно производство.

Какво ще научите?

Как като управители да управлявате цените на предприятието си.

Как да разбираме пазара и кои от характеристиките му са важни за нас .

Как точно да идентифицирате разходите си.

Как да калкулирате разходите си правилно.

Как да калкулирате себестойност.

Как да изберм метод за формиране на цени.

Как да формирате нов модел на приходите.

Как да оптимизирате цените си.

Ще получите:

Обучение с висока полезност.

Сертификат за завършеното обучение.

Допълнителна Webinar консултация в удобно за вас време.

Допълнителни материали за подготовка.

 

Програма на обучението:

Тук показваме как да анализирате пазара от гледна точка на характеристиките му. Цените и стратегията Ви трябва да бъдат съобразени с това на какъв вид пазар работите. В тази част препоръчваме подходящата стратегия за конкретен пазар.

Познаването на разходите е от ключово значение за всяка фирма. В производството освен, че трябва да ги разпознавате правилно, трябва да ги разпределяте правилно върху всяка единица произведена продукция. Това се прави без значение дали имате едросерийно или дребносерийно производство.

 

Калкулирането на себестойност е ключов момент от формирането на цените, тъй като себестойността е движеща се мишена. Себестойността при различен обем продажби е различна и Вие трябва да съобразите това при формирането на цените.

Тук показваме как да анализирате пазара от гледна точка на характеристиките му. Цените и стратегията Ви трябва да бъдат съобразени с това на какъв вид пазар работите. В тази част препоръчваме подходящата стратегия за конкретен пазар.

Познаването на разходите е от ключово значение за всяка фирма. В производството освен, че трябва да ги разпознавате правилно, трябва да ги разпределяте правилно върху всяка единица произведена продукция. Това се прави без значение дали имате едросерийно или дребносерийно производство.

 

Калкулирането на себестойност е ключов момент от формирането на цените, тъй като себестойността е движеща се мишена. Себестойността при различен обем продажби е различна и Вие трябва да съобразите това при формирането на цените.

Изборът на метод на ценообразуване е индивидуален за всяка фирма. Ние анализираме групите методи за формиране на цени и помагаме всеки от Вас да намери най-подходящото решение за фирмата си.

Формирането на модел на приходите е най-сложната и същевременно най-отговорната част от процеса по ценообразуване. Ценовият модел трябва да Ви гарантира да се дистанцирате от конкуренцията и едновременно с това повече приходи и печалба.

След всички останали етапи имаме представа какви трябва да бъдат цените ни. Тук се учим как да калкулираме цените, които ни носят максимална печалба. С колко да вдигнем или намалим цените, за да спечелим най-много? Това се калкулира.

 

Всеки модул от обучението завършва с решаване на казуси и задачи.

Искате да формирате точните цени за предприятието си?

Запишете за обучението сътрудниците, заети с продажбите.

Обученията се провеждат на: ул. Аксаков 3, Институт за икономически изследвания при БАН

Телефон: +359 888 250 324

Email: anton@7o7.bg

Обади се