Услуги и цени

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ

Калкулирането на себестойност за всеки един продукт е предизвикателство. Остойностваме всеки процес от входа на суровините до изхода на предприятието за голямото разнообразие от продукти и операции, които извършвате, за да ги произведете. Изработваме алгоритъм за разпределяне на общите разходи за производство върху изделията или услугите ви за продуктовите групи или категории.

Цена: по запитване

КОНСУЛТИРАНЕ

Ценовите решения са най-важните, защото имат пряка зависимост с печалбата Ви. След одит на системата за ценообразуване ще предложим решения за оптимизиране на системата на ценообразуване във фирмата Ви. В зависимост от формата на сътрудничество и работата, която извършваме цените са следните:

150 лв без ДДС / час

960 лв без ДДС / ден

3 000 лв безДДС / месец

Цена ценообразуване

Call Now ButtonОбади се