Услуги и цени

НАШИТЕ УСЛУГИ…

Предлагаме всичко комплексни услуги по отношение консултиране по ценообразуване…

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ

Калкулирането на себестойност за един продукт е предизвикателство. Калкулирането на себестойност за стотици продукти, разпределени в продуктови категории е сериозна и трудна задача. Ние помагаме да пренесете правилно общите разходи за производство върху изделията или услугите си.

Цена: по запитване

КОНСУЛТИРАНЕ

Чрез цените материализирате усилията на всички в организацията. Одитираме системата на цените във фирмата, търсим грешки, предлагаме решения за оптимизация.

Цени:

150 лв без ДДС / час

960 лв без ДДС / ден

3 000 лв безДДС / месец

 

КАКВО КАЗВАТ ТЕ…

Какво казват клиентите ни за нас?

Оптимизирайте системата по ценообразуване!

From market research, design and prototyping to production and delivery, we cover it all.

ВРЪЗКА С НАС

За да си запазите ден и час за консултация ни пишете

Обади се