fbpx
 • +359888250324
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Понеделник - Петък 8:00 - 18:00

Система по цените

Разработване на система по ценообразуване само за вашето предприятие.

Ценови модели

Създаване и развитие на нови ценови модели за вашия бизнес.

Стратегия

Цените не само числа, при тях имаме стратегия и психология. Само в реки случаи нашите клиенти са рационални при покупка.

Статии от нашия блог

Вижте статиите от нашия блог, ще ви бъдат полезни.

Консултиране по ценообразуване

Правилното управление на цените и функционираща система по ценообразуване имат изключителен ефект върху печалбата ви.

Какви дейности извършваме? Какви резултати да очакваме?

Създаването на система по ценообразуване изисква задълбочен финансов анализ.

Дейности по изграждане на система на ценообразуване

 • пълен финансов анализ на бизнеса ви и математическото му моделиране;
 • анализ на разходите - проявяване и отчитане на всички разходи;
 • категоризиране на разходите на база корелационен анализ;
 • процес на търсене на подходяща база за разпределение на разходите;
 • създаване на работещи модели на система по ценообразуване, избор на най-подходящ модел;
 • зареждане с реални данни;
 • реални тестове;
 • обучение на всички от ръководството за работа и въобще управление на цените;
консултиране ценообразуване

Очаквани резултати

 • по-висока печалба;
 • прецизно ценообразуване;
 • адекватни ценови решения;
 • печеливши цени;
Което постигаме чрез:
 • адекватно разпределение на абсолютно всички разходи върху продажбите;
 • калкулация на абсолютно реална себестойност на произвежданите изделия, върху която може да строите цена;
 • по-точно прогнозиране стойността на поръчките напред във времето;
 • добавяме защитен коефициент към разходите, който няма да позволява загуби;
1

Вие сте производител и имате проблеми с цените?

Ние може да помогнем! Разработили сме инструменти за калкулация на реална себестойност за всеки тип производство.
2

Продавате стоки / услуги, които заслужават по-високи цени?

Ние може да помогнем да защитите стойността!
3

Предлагате услуги и искате да знаете на какви цени да ги предлагате?

Ние може да помогнем! Разработили сме инструменти за калкулация на реална себестойност и цена на услуги.
4

Искате да обучите търговците си, за да не са раздавачи на отстъпки?

Имаме готови решения за обучение на търговски екипи - от калкулация на себестойност, цени, управление на цени, управление на отстъпки и психология на цените и потребителското поведение.
5

Имате нужда от обновяване на вашия бизнес модел?

Имаме решение за вас!

Реално остойностяване на продукти или услуги

Етапи, през които преминаваме:
1. Анализ и диагностика на проблема;
2. Финансов анализ, свързан с конкретния казус;
3. Математическо моделиране и създаване на алгоритъм;
4. Имплементация и оптимизация на алгоритъма във вашата система за управление;

Създаване на ценови модели

Ценовите модели са елементите във маркетинговата стратегия, които трябва да бъдат развивани постоянно. Днес факторите за това са: дигитализация, прозрачност, проследимост и възможност за споделяне. Използват се динамични цени и сложни алгоритми за дефиниране на най-точната цена и комуникация за всеки конкретен клиент. Най-ярките примери за иновативни модели на цените са моделите freemium и pay-per-use, във всичките им разновидности. 

Ценова стратегия

Фундаментално решение за всяка компания е каква да бъде ценовата стратегия. Ценовата стратегия трябва да включва визията за цените на компанията на най-високо ниво, но и да бъде конкретна и практична. Това е фундаментално решение и то трябва да отчита ценовото позициониране. Пазарът има своя динамика, а това означава, че ценовата стратегия също трябва да се променя.

Използваме научни методи, за да
решаваме казуси от реалния бизнес за нашите клиенти

Опитът ни в различни сфери на бизнеса, относно формиране на цени, ценова стратегия, ценови модели и всичко, което е свързано с термина "ценообразуване" е безценен за вас.

Ние знаем как успешно да приемем предизвикателствата по отношение на, които срещате всеки ден. Нашият опит се обогатява с всеки един проект, който завършваме. В нашата работа използваме най-новото знание в областта на цените - математическо моделиране на процесите по ценообразуване, психология и поведенчески аспекти, динамични цени. Създадените от нас алгоритми за формиране на вашите цени са подходящи за интегриране във вашите системи за управление, AI/ ML, които разработвате.
Нашите разработки са инструменти за управление, които ви предоставяме, с които вие определено повишавате вашия управленски капацитет.

Как рагирате на кризата?Кои показатели ви служат за спужат за започване на промяна в цените?Получавате ли редовни справки за продажбите?

ЦеноваСтратегияДинамикаПолитика

Оптималните цени играят ключова роля за постигането на растеж на компанията. За формирането им са нужни експерти с разбиране в дълбочина на пазарните сегменти, продуктите, стойността, която предоставяте на клиента и опит в обработката и анализа на съответните данни.

Базови процеси

ПРИ
30%

...от фирмите управлението на базовите процеси при ценообразуването са неефетивно. Управлението на цените им е реактивно. Тези фирми са под постоянен натиск за по-ниски цени.

Вътрешни процеси

САМО ПРИ
40%

от фирмите вътрешните процеси по формиране на цени са добре структурирани и работещи. Използваните инструменти са насочени най-вече към вътрешни измерители за цените, а не към външни.

Създаване на стойност

САМО ПРИ
20%

от фирмите процесите по създаване на стойност работят нормално.

Оптимизация

ПО-МАЛКО ОТ
10%

от фирмите успяват да оптимизират цените си. Тези, които могат изследват ценовата еластичност чрез софтуер за оптимизация на цените и изследване на ценовата еластичост.

Изключително ниво

ПО-МАЛКО ОТ
1%

от фирмите имат изключително добре развити процеси по ценообразуване:
- CEО на компанията разпознава стратегическото значение на ценообразуването;
- създадени са писани стандарти по формиране и управление на цените;
- компанията постига значително по-добри резултати в сравнение с конкурентите си;

Свържете се с нас днес и получете

Безплатна консултация

© 2020 Kostadinov Ltd. All Rights Reserved.