Управление на цени и отстъпки

Добавената стойност на обучението:

Управлението на цените и отстъпките се базира на анализа на данните. Това могат да бъдат данни от продажби, за потребителско поведение, за конкуренцията, икономическата среда и др. Пример за добро управление на цените са Amazon.com . През 2017 г. Amazon придоби Wholefoods и промени изцяло управлението на цените. Когато Wholefoods беше самостоятелна виждаше ниските цени като проблем. Amazon вижда ниските цени като възможност за потребителите.  Забележително в случая е как Amazon промениха цените заедно с комуникационните послания.

цени и отстъпки
Управление на цените Wholefoods

За кого е подходящо?

Продуктови мениджъри.

Мениджъри продажби.

Търговски представители.

Търговски представители

Търговци

 

 

Какво ще научите?

Как да анализирате конкуренцията.

Как да измервате желанието за плащане на клиентите си.

Как да изградите и комуникирате ценовата си стратегия.

Как да управлявате приходите и цените си.

Как да управлявате отстъпките си.

Как да конструирате модел на приходите.

 

Програма на обучението

Анализ на конкуренцията

В първата част ще получите алгоритъм за оценка ценовата стратегия на конкурентите. В тази част Ви насочваме към важните фактори за изследване.

 

Измерване желанието за плащане

Да знаем колко биха платили клиентите ни за наш продукт или услуга е Светия Граал за всеки бизнес. В тази част показваме как може да получим количествена оценка за желанието за плащане чрез различните методики.

Изграждане на ценова стратегия

В този модул ще говорим как да изградим енова стратегия, какви елементи има ценовата стратегия. Ще покажем какъв път трябва да следвате при изграждане на женовата си стратегия и как правилно да я комуникирате с клиентите и сътрудниците си.

Управление на приходите и цените

Тук ще говорим как промените на цените се отразяват на печалбата Ви. Не винаги по-високите цени означават по-ниски приходи. Тук ще анализираме ситуацията по-висок пазарен дял или по-висока печалба.

Управление на отстъпките

В този модул говорим как да ползвате отстъпките. Това е рисков инструмент с краткосрочни резултати, но работещ. Формирането на политика по отстъпките и развиването на програма за лоялност е ключово за успех.

Конструиране модел на приходите

Конструиране на адекватен модел на приходите означава поне с един порядък по-висока конкурентоспособност. Конфигуриране съотношенията на цените за отделните пакети е ключово. Може да разберете повече на обучението.

Всеки модул приключва с решаване на казуси и задачи.

Call Now ButtonОбади се