Управление на цени и отстъпки

Без редовно обучение на търговските си екипи печалбите ви могат да бъдат значително намалени. Чрез нашето обучение " Управление на цени и отстъпки" ще надградите знанията им за цените и отстъпките, комуникацията и управлението им. Обучението е създадено специално за търговските екипи във всяка фирма. Получавате висока добавена стойност, тъй като обучението засяга точните въпроси. Получавате webinar консултации точно по вашите казуси. Практиката ни показва кои са темите, които трябва да бъдат включени в обучението. Днес все повече фирми обучават търговските си екипи на специфичните знания за цените.

За да управлявате цените и отстъпките си трябва да знаете как става това, не по усет, а като се спазват правилата. В зависимост от това как се справяте до момента с управлението на цените и отстъпките си, бихте могли да повишите печалбата си с до 50%. Ако сте подложени на силен ценови натиск или сте в състояние на ценова война, сте позволили клиентите да ви сравняват само по цена. Показваме как може да избягате от това състояние на обучението.

 

За кого е подходящо?

Продуктови мениджъри.

Мениджъри продажби.

Търговски представители.

Търговски представители

Търговци

 

Какво ще научите?

Как да анализирате конкуренцията.

Как да измервате желанието за плащане на клиентите си.

Как да изградите и комуникирате ценовата си стратегия.

Как да управлявате приходите и цените си.

Как да управлявате отстъпките си.

Как да конструирате модел на приходите.

 

Какво ще получите?

Обучение с висока полезност.

Сертификат за завършеното обучение.

Допълнителна Webinar консултация в удобно за вас време.

Допълнителни материали за подготовка.

 

Вашият бизнес се нуждае от все повече знания!

Запишете се за обучението

Цени на обучението

Програма на обучението

Анализ на конкуренцията

В първата част ще получите алгоритъм за оценка ценовата стратегия на конкурентите. В тази част Ви насочваме към важните фактори за изследване.

 

Измерване желанието за плащане

Да знаем колко биха платили клиентите ни за наш продукт или услуга е Светия Граал за всеки бизнес. В тази част показваме как може да получим количествена оценка за желанието за плащане чрез различните методики.

Изграждане на ценова стратегия

В този модул ще говорим как да изградим енова стратегия, какви елементи има ценовата стратегия. Ще покажем какъв път трябва да следвате при изграждане на женовата си стратегия и как правилно да я комуникирате с клиентите и сътрудниците си.

Управление на приходите и цените

Тук ще говорим как промените на цените се отразяват на печалбата Ви. Не винаги по-високите цени означават по-ниски приходи. Тук ще анализираме ситуацията по-висок пазарен дял или по-висока печалба.

Управление на отстъпките

В този модул говорим как да ползвате отстъпките. Това е рисков инструмент с краткосрочни резултати, но работещ. Формирането на политика по отстъпките и развиването на програма за лоялност е ключово за успех.

Конструиране модел на приходите

Конструиране на адекватен модел на приходите означава поне с един порядък по-висока конкурентоспособност. Конфигуриране съотношенията на цените за отделните пакети е ключово. Може да разберете повече на обучението.

ВСЕКИ МОДУЛ ПРИКЛЮЧВА С РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ И ЗАДАЧИ.

Вашият бизнес се нуждае от все повече знания!

Запишете се за обучението

Всеки модул приключва с решаване на казуси и задачи.