Управление на цени и отстъпки

Добавената стойност на обучението:

Управлението на цените и отстъпките е свързано с анализа на данните от продажбите. Обучението на търговските екипи има огромно отражение върху печалбите ви.

 

За кого е подходящо?

Продуктови мениджъри.

Мениджъри продажби.

Търговски представители.

Търговски представители

Търговци

 

 

Какво ще научите?

Как да анализирате конкуренцията.

Как да измервате желанието за плащане на клиентите си.

Как да изградите и комуникирате ценовата си стратегия.

Как да управлявате приходите и цените си.

Как да управлявате отстъпките си.

Как да конструирате модел на приходите.

 

Какво ще получите?

Обучение с висока полезност.

Сертификат за завършеното обучение.

Допълнителна Webinar консултация в удобно за вас време.

Допълнителни материали за подготовка.

Вашият бизнес се нуждае от все повече знания!

Запишете се за обучението

Програма на обучението

Анализ на конкуренцията

В първата част ще получите алгоритъм за оценка ценовата стратегия на конкурентите. В тази част Ви насочваме към важните фактори за изследване.

 

Измерване желанието за плащане

Да знаем колко биха платили клиентите ни за наш продукт или услуга е Светия Граал за всеки бизнес. В тази част показваме как може да получим количествена оценка за желанието за плащане чрез различните методики.

Изграждане на ценова стратегия

В този модул ще говорим как да изградим енова стратегия, какви елементи има ценовата стратегия. Ще покажем какъв път трябва да следвате при изграждане на женовата си стратегия и как правилно да я комуникирате с клиентите и сътрудниците си.

Управление на приходите и цените

Тук ще говорим как промените на цените се отразяват на печалбата Ви. Не винаги по-високите цени означават по-ниски приходи. Тук ще анализираме ситуацията по-висок пазарен дял или по-висока печалба.

Управление на отстъпките

В този модул говорим как да ползвате отстъпките. Това е рисков инструмент с краткосрочни резултати, но работещ. Формирането на политика по отстъпките и развиването на програма за лоялност е ключово за успех.

Конструиране модел на приходите

Конструиране на адекватен модел на приходите означава поне с един порядък по-висока конкурентоспособност. Конфигуриране съотношенията на цените за отделните пакети е ключово. Може да разберете повече на обучението.

ВСЕКИ МОДУЛ ПРИКЛЮЧВА С РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ И ЗАДАЧИ.

Вашият бизнес се нуждае от все повече знания!

Запишете се за обучението

Всеки модул приключва с решаване на казуси и задачи.

Обади се