Психология на цените

Психология на цените

Управлявайте възприятията на клиентите си!

Психология на цените е обучение, което ще надгради значително познанията ви за начина, по който може да управляваме решенията за покупка на клиентите. Всеки клиент купува на база налична информация за продукта, а не истинските качества на продукта. Не всички клиенти са перфектно информирани за продуктите на пазара, невъзможно е. Важно е точно каква и колко информация да предоставим. Клиените сглобяват представата си за продуктите (услугите) ни от малки, зле дистрибутирани и интерпретирани парчета информация. От правилното представяне на ценовата информация зависи каква картина за продуктите или услугите ви ще сглобят клиентите, колко болка ще изпитват клиентите ви при покупката, какво ще бъде нивото на несигурност при тях и т.н. Това са управлями фактори, които предопределят дали ще имаме продажби или не. Обучението ще ви даде алгоритми как да управляваме възприятията на клиентите си за цена. Ще научите как да изготвите оферта, която ви гарантира по-висока продажна цена, как да офертата ви да се отличава от тази на конкурентите и да бъде приета.

Подходящо е за:

  • продуктови мениджъри;
  • мениджъри отдел продажби на търговски фирми;
  • сътрудници от отдел продажби;
  • търговци в пряк контакт с клиентите;
  • всеки, който управлява цени.

Как визуално да полияем

Визуално приемаме над 85% от информацията от външната среда. В този смисъл визуалното представяне на ценовата информация (не само цените) е ключово при продажбите. Важни са следните фактори: брой знаци, лексика, числа, шрифта, цветове, контекст и др.

Да управляваме на болката и несигурността

Чисто физиологически, за нас болката означава, че тялото ни се разпада. Болката се оказва основен фактор, който мотивира решението за покупка. Клиентите ни харчат докато не ги заболи. Друг фактор, определящ решението за покупка е несигурността. Научете повече за това с нас.

Оценка за справедливост на цените

При размяна е възможно да страните да имат следните възприятия за справедливост на цената: възприятие за несправедливост в полза на търговеца, в полза на клиента и възприятие за равенство. Всеки от нас има механизъм за оценка дали една цена е справедлива/ дали си заслужава или не. Научете повече за това с нас.

Кои наши когнитивни отклонения да използваме

Закотвянето се базира на едно общо когнитивно отклонение. Това е осланяне на пъровто парче информация, която поднасяме на клиентите си по време на взимане на решение.

Правилна комуникация на цените

Най-важното за една цена е да бъде комункирана правилно. Некомуникираните цени, винаги са неприемливи.

Принципи при психологическото ценообразуване

Управляваме на възприятията на потребителите за продукт или услуга чрез специфични техники. Клиентите ни трябва да вярват, че са купили на най-добрата цена.

Обади се