Психология на цените

Психология на цените

Управлявайте възприятията на клиентите си!

Психология на цените е обучение, което ще надгради значително познанията ви за начина, по който може да управляваме решенията за покупка на клиентите. Всеки клиент купува на база налична информация за продукта, а не истинските качества на продукта. Не всички клиенти са перфектно информирани за продуктите на пазара, невъзможно е. Важно е точно каква и колко информация да предоставим. Клиените сглобяват представата си за продуктите (услугите) ни от малки, зле дистрибутирани и интерпретирани парчета информация. От правилното представяне на ценовата информация зависи каква картина за продуктите или услугите ви ще сглобят клиентите, колко болка ще изпитват клиентите ви при покупката, какво ще бъде нивото на несигурност при тях и т.н. Това са управлями фактори, които предопределят дали ще имаме продажби или не. Обучението ще ви даде алгоритми как да управляваме възприятията на клиентите си за цена. Ще научите как да изготвите оферта, която ви гарантира по-висока продажна цена, как да офертата ви да се отличава от тази на конкурентите и да бъде приета.

Подходящо е за:

  • продуктови мениджъри;
  • мениджъри отдел продажби на търговски фирми;
  • сътрудници от отдел продажби;
  • търговци в пряк контакт с клиентите;
  • всеки, който управлява цени.

Какво получавате?

Обучение с висока полезност.

Сертификат за завършеното обучение.

Допълнителна Webinar консултация в удобно за вас време.

Допълнителни материали за подготовка.

Визуално представяне на цените

Визуално приемаме над 85% от информацията от външната среда. В този смисъл визуалното представяне на цените е ключово при продажбите. Важни са следните фактори: колко знака има цената, кои цифри присъстват в цените, какъв е шрифта, какъв цвят използваме, в какъв контекст е представена цената. С това започваме обучението.

Управление на болката и несигурност

Всички харчим докато не заболи. Хората харчат докато възприятието за изгода е по-високо от възприятието за болка

Справедливост на цените

При търговията често се появява възприятие за несправедливост при размяната в полза на едната или другата страна. Ако управляваме адекватно този процес - винаги печелим.

Закотвяне в съзнанието

Закотвянето се базира на едно общо когнитивно отклонение. Това е осланяне на пъровто парче информация, която поднасяме на клиентите си по време на взимане на решение.

Комуникация на цените

Най-важното за една цена е да бъде комункирана правилно. Некомуникираните цени, винаги са неприемливи.

Принципи при продажбите на дребно

Управляваме на възприятията на потребителите за продукт или услуга чрез специфични техники. Клиентите ни трябва да вярват, че са купили на най-добрата цена.

Нека търговците ви не са раздавачи на отстъпки.

Най-важното от психология на цените в еднодневно обучение!
Обади се