Корпоративни обучения

Нашите обучения имат висока добавена стойност:

... защото предоставяме на търговския ви екип знание как да работи с ценовата информация, кои инструменти да ползва и как да комуникира стойността, която предоставяте. В изследване на Bain&Company от 2018 г., 85% от фирмите признават, че имат значително какво да подобрят в ценообразуването си. Най-добрите фирми формират диференциални цени за всеки клиент, стимулите за търговците им са съобразно ценовата им стратегия и инвестират все повече в ОБУЧЕНИЯ и инструменти за анализи. В случай, че търговският ви екип не е обучен и в зависимост от оборота, годишните загуби могат да достигнат стотици хиляди.

НЕПРАВИЛНО КОНФИГУРИРАНИТЕ СТИМУЛИ ЗА ТЪРГОВЦИТЕ ЕРОЗИРАТ И НАЙ-ДОБРАТА СТРАТЕГИЯ

Търговците са се превърнали в раздавачи на отстъпки?

Сигурно попадате в ситуацията да критикувате търговците си за ниските цени, на които продават. Как стимулирате търговците да продават на по-високи цени? Ако не стимулирате търговците си да продават на по-високи цени, те правят по-лесното - дават отстъпки. С това си улесняват работата. Антидот за този проблем е да насърчавате прозрачността и всеки търговец да може да провери каква му е компенсацията. Изградете ясни правила за разпределение на стимулите, нагоре по веригата също. Ако търговец успее да печели по-висока цена по сделката с 2000 лв. е нормално той да спечели от тях около 500 лв. Това за вас е значително увеличение на печалбата.

Обученията, често след голямо закъснение, винаги имат положителен ефект върху печалбата

Най-добрите фирми инвестират в построяване на възможности в екипите, отговарящи за ценообразуването и екип продажби. В много организации се пренебрегва обучението, свързано с цените или пък обучението е чисто формално. Всичко това на фона на ниската цена на обучението на един сътрудник, която е пренебрежимо малко на фона на щетите, които той може да предизвика по време на работата си.

Обади се