Конфигурирайте собствено обучение

Изберете модули, които ще имат най-висока полезност за тръговския ви екип

Aдаптираме модулите за вашия бизнес с подходящи примери и най-добрите Award winning case studies от INSEAD

Обучението съдържа ключа към коректното калкулиране на себестойност и формиране на цени за всяко производствено предприятие.

След висок брой проведени обучения и реални казуси сме рафинирали информацията, която предоставяме за максимална полезност.

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА

Тук показваме как да анализирате пазара от гледна точка на характеристиките му. Цените и стратегията Ви трябва да бъдат съобразени с това на какъв вид пазар работите. В тази част препоръчваме подходящата стратегия за конкретен пазар.

Добави в количката

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Познаването на разходите е от ключово значение за всяка фирма. В производството освен, че трябва да ги разпознавате правилно, трябва да ги разпределяте правилно върху всяка единица произведена продукция. Това се прави без значение дали имате едросерийно или дребносерийно производство.

Добави в количката

КАЛКУЛИРАМЕ СЕБЕСТОЙНОСТ

Калкулирането на себестойност е ключов момент от формирането на цените, тъй като себестойността е движеща се мишена. Себестойността при различен обем продажби е различна и Вие трябва да съобразите това при формирането на цените.

 

Добави в количката

ИЗБОР НА МЕТОД

Изборът на метод на ценообразуване е индивидуален за всяка фирма. Ние анализираме групите методи за формиране на цени и помагаме всеки от Вас да намери най-подходящото решение за фирмата си.

Добави в количката

ФОРМИРАНЕ НА МОДЕЛ

Формирането на модел на приходите е най-сложната и същевременно най-отговорната част от процеса по ценообразуване. Ценовият модел трябва да Ви гарантира да се дистанцирате от конкуренцията и едновременно с това повече приходи и печалба.

 

Добави в количката

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ

В този модул говорим за това как да вземем правилното съотношение пазарен дял или печалба. Това решение следва да се базира на предварителен анализ и калкулация. Почти никога най-ниската цена е най-печеливша. Често се оказва, че по-високата цена и по-малкото продажби генерират най-много печалба за нас.

 

Добави в количката

Информацията, предоставена в обучението е нова и рафинирана и има изключителна полезност за търговците.

Изберете модулите, които според Вас ще имат най-висока полезност за тръговския екип.

Управление на приходите

В първата част говорим кои са критичните фактори, кога да ползваме отстъпки, как да повишим печалбата, как да сегментираме клиентите, как да управляваме цикъла на стойността и др.

Добави в количката

Измерване желанието за плащане

Да знаем колко биха платили клиентите ни за наш продукт или услуга е Светия Граал за всеки бизнес. В тази част показваме как може да получим количествена оценка за желанието за плащане чрез различните методики.

Добави в количката

Изграждане на ценова стратегия

В този модул ще говорим как да изградим енова стратегия, какви елементи има ценовата стратегия. Ще покажем какъв път трябва да следвате при изграждане на женовата си стратегия и как правилно да я комуникирате с клиентите и сътрудниците си.

Добави в количката

Управление на цените

Тук ще говорим как да променяме цените така, че да реализираме максимална печалба. Не винаги по-високите цени означават по-ниски приходи и по-ниска печалба. Оптималната цена, осигуряваща аксимална печалба е въпрос на калкулация.

Добави в количката

Управление на отстъпките

В този модул говорим как да ползвате отстъпките. Това е рисков инструмент с краткосрочни резултати, но работещ. Формирането на политика по отстъпките и развиването на програма за лоялност е ключово за успех.

Добави в количката

Конструиране модел на приходите

Конструиране на адекватен модел на приходите означава поне с един порядък по-висока конкурентоспособност. Конфигуриране съотношенията на цените за отделните пакети е ключово. Може да разберете повече на обучението.

Добави в количката

Модулите включени тук са предназначени за по-опитни търговци. Предоставеното знание е тясно специализирано в управление на потребителското възприятие за цени.

Всеки модул съдържа висока полезност за всеки търговски екип.

Рационални или не са потребителите?

Решенията на потребителите могат до голяма степен да бъдат повлияни от малки промени в средата. Те са перфектните интуитивни статистици, които винаги грешат.

Добави в количката

Влиянието на числата върху възприятията

Играта с числата в цените е високо продуктивна. Използвайки точната комбинация от числа, ние управляваме възприятията за цена на клиентите. Числата, включени в цените имат отношение към времето за обработка на информацията, а от там и към възприятието до колко една цена е висока или ниска.

Добави в количката

Справедливост на цените

При търговията често се появява възприятие за несправедливост при размяната в полза на едната или другата страна. Ако управляваме адекватно този процес - винаги печелим.

Добави в количката

Закотвяне в съзнанието

Закотвянето се базира на едно общо когнитивно отклонение. Това е осланяне на пъровто парче информация, която поднасяме на клиентите си по време на взимане на решение.

Добави в количката

Управление на болката и несигурност

Всички харчим докато не заболи. Хората харчат докато възприятието за ползи е по-високо от възприятието за болка. Емоциите, които съпътстват всяка сделка също са решващи. Клиентите ни изпитват непосредствени и очаквани емоции. Несигурността при сделката се управлява на база информацията, която предоставяме на клиентите си.

Добави в количката

Принципи при продажбите на дребно

Управляваме на възприятията на потребителите за продукт или услуга чрез специфични техники. Клиентите ни трябва да вярват, че са купили на най-добрата цена.

Добави в количката

Контакти

Моля въведете коректно e-mail и съобщение до нас.

Обади се