Конфигурирайте собствено обучение

Изберете модули, които най-добре ще послужат на тръговския ви екип

Aдаптираме модулите за вашия бизнес с подходящи примери и най-добрите Award winning case studies от INSEAD

Обучението съдържа ключа към коректното калкулиране на себестойност и формиране на цени за всяко производствено предприятие.

След висок брой проведени обучения и реални казуси сме рафинирали информацията, която предоставяме за максимална полезност.

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА

Тук показваме как да анализирате пазара от гледна точка на характеристиките му. Цените и стратегията Ви трябва да бъдат съобразени с това на какъв вид пазар работите. В тази част препоръчваме подходящата стратегия за конкретен пазар.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Познаването на разходите е от ключово значение за всяка фирма. В производството освен, че трябва да ги разпознавате правилно, трябва да ги разпределяте правилно върху всяка единица произведена продукция. Това се прави без значение дали имате едросерийно или дребносерийно производство.

КАЛКУЛИРАМЕ СЕБЕСТОЙНОСТ

Калкулирането на себестойност е ключов момент от формирането на цените, тъй като себестойността е движеща се мишена. Себестойността при различен обем продажби е различна и Вие трябва да съобразите това при формирането на цените.

ИЗБОР НА МЕТОД

Изборът на метод на ценообразуване е индивидуален за всяка фирма. Ние анализираме групите методи за формиране на цени и помагаме всеки от Вас да намери най-подходящото решение за фирмата си.

ФОРМИРАНЕ НА МОДЕЛ

Формирането на модел на приходите е най-сложната и същевременно най-отговорната част от процеса по ценообразуване. Ценовият модел трябва да Ви гарантира да се дистанцирате от конкуренцията и едновременно с това повече приходи и печалба.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ

След всички останали етапи имаме представа какви трябва да бъдат цените ни. Тук се учим как да калкулираме цените, които ни носят максимална печалба. С колко да вдигнем или намалим цените, за да спечелим най-много? Това се калкулира.

Информацията, предоставена в обучението е нова и рафинирана и има изключителна полезност за търговците.

Изберете модулите, които според Вас ще имат най-висока полезност за тръговския екип.

Анализ на конкуренцията

В първата част ще получите алгоритъм за оценка ценовата стратегия на конкурентите. В тази част Ви насочваме към важните фактори за изследване.

Измерване желанието за плащане

Да знаем колко биха платили клиентите ни за наш продукт или услуга е Светия Граал за всеки бизнес. В тази част показваме как може да получим количествена оценка за желанието за плащане чрез различните методики.

Изграждане на ценова стратегия

В този модул ще говорим как да изградим енова стратегия, какви елементи има ценовата стратегия. Ще покажем какъв път трябва да следвате при изграждане на женовата си стратегия и как правилно да я комуникирате с клиентите и сътрудниците си.

Управление на приходите и цените

Тук ще говорим как промените на цените се отразяват на печалбата Ви. Не винаги по-високите цени означават по-ниски приходи. Тук ще анализираме ситуацията по-висок пазарен дял или по-висока печалба.

Управление на отстъпките

В този модул говорим как да ползвате отстъпките. Това е рисков инструмент с краткосрочни резултати, но работещ. Формирането на политика по отстъпките и развиването на програма за лоялност е ключово за успех.

Конструиране модел на приходите

Конструиране на адекватен модел на приходите означава поне с един порядък по-висока конкурентоспособност. Конфигуриране съотношенията на цените за отделните пакети е ключово. Може да разберете повече на обучението.

Модулите включени тук са предназначени за по-опитни търговци. Предоставеното знание е тясно специализирано в управление на потребителското възприятие за цени.

Всеки модул съдържа висока полезност за всеки търговски екип.

Рационални или не са потребителите?

Решенията на потребителите могат до голяма степен да бъдат повлияни от малки промени в средата. Те са перфектните интуитивни статистици, които винаги грешат.

Влиянието на числата върху възприятията

Играта с числата в цените е високо продуктивна. Използвайки точната комбинация от числа, ние управляваме възприятията за цена на клиентите.

Справедливост на цените

При търговията често се появява възприятие за несправедливост при размяната в полза на едната или другата страна. Ако управляваме адекватно този процес - винаги печелим.

Закотвяне в съзнанието

<p style="text-align: justify;">Закотвянето се базира на едно общо когнитивно отклонение. Това е осланяне на пъровто парче информация, която поднасяме на клиентите си по време на взимане на решение.</p>

Управление на болката и несигурност

<p style="text-align: justify;">Всички харчим докато не заболи. Хората харчат докато възприятието за изгода е по-високо от възприятието за болка</p>

Принципи при продажбите на дребно

<p style="text-align: justify;">Управляваме на възприятията на потребителите за продукт или услуга чрез специфични техники. Клиентите ни трябва да вярват, че са купили на най-добрата цена.</p>

Контакти

Моля въведете коректно e-mail и съобщение до нас.