Консултиране по цени

Консултиране по ценообразуване.

Ценовите решения са най-сложните, които ръководството на всяка компания среща, защото чрез цената трябва да се монетизира труда на всички в организацията. Всяка компания има бизнес процеси по ценообразуването, някъде са изпълнявани отлично  (Apple, Caterpillar), другаде лошо. Резултатите се виждат веднага. За формиране на цени днес не е достатъчно само да калкулираме разходите и необходима норма на печалба. Днес цените се формират на базата на задълбочени анализи. Промяната в архитектурата на ценообразуването може да звучи лесно, но за фирми със стотици продукти е истинско предизвикателство. Новият подход за формиране на цените разчита задълбочени анализи на пазарна информация и им помага да определят истинската стойност в основните си продуктови категории - стандартните продукти, продукти по дизайн на клиента, инженерни продукти, резервни части или ремонтни комплекти - чрез използване на различни методи за анализ.

Ние Ви консултираме в следните посоки:

Ценова стратегия

Ценовата стратегия е процес през, който преминавате при формирането на цените за всеки свой продукт или услуга. За да имате процес на ценообразуване на високо ниво е необходимо тази способност на фирмата Ви да се развие.

Тук отговаряме на следните въпроси:

- каква архитектура на цените да създадем;

- кои са ключовите ни продукти и продуктови категории;

- в каква времева рамка поставяме проблема;

- кои са аргументите за конкретните ни стъпки;

- как да уловим цялата стойност, която предлагаме.

Анализ
Анализът е функцията, която Ви позволява да взимате информирани решения и така кардинално да повишите печалбите си. Оптималната цена е движеща се мишена. Цените на ресурсите, които ползваме постоянно се увеличават. Много фирми отговарят това с намаляване на бюджетите им и с опити да намалят разходите си. Все повече фирми обръщат внимание на ценообразуването като възможност да уловят повече стойност, която предлагат на клиентите. Промените в архитектурата на ценообразуването може да изглежда лесна за имплементиране, но прилагането й е наистина трудно.
Ние ще Ви помогнем да:
- намерите оптималните ценови равнища за всеки продукт във всеки един момент;
- анализирате търговската информация;
- да дадете допълнителни инструменти на отдел продажби;
- да взимате информирани управленски решения.
Обади се