Консултиране по цени

Консултиране по ценообразуване

Ценовите решения са най-сложните, които ръководството на всяка компания среща, защото чрез цената трябва да се монетизира труда на всички в организацията. Всяка компания има бизнес процеси по ценообразуване.

Имате ли адекватна система по ценообразуване?

Коректни резултати ли дава тя?

Правилният подход за формиране на цени и развитие на ценова стратегия се основава на задълбочени анализи на пазарна информация. Big data, алгоритмите за анализ и прогнози, machine learning са водещите технологии.

Как може да помогнем?

Дейностите, които извршваме са строго специфични:

1. Анализ и диагностика на базово ниво
  1.  Запознаваме се с вашия бизнес, с модела, който използвате.
  2. Анализ на текущите процеси по ценообрауване.
  3. Пазарен анализ - анализ на пазарната ви позиция, клиенти, взаимоотношения с партньори.
  4. Извършваме пълен финансов анализ за целите на ценообразуването.
2. Финансов анализ

1. На този етап се анализират входящите и изходящите финансови потоци на предприятието. Фокус са разходите.

2. Категоризиране на разходите в категории и търсене на математическа зависимост между тях.

3. Разпределяне на разходите по категории, подходящи за последваща обработка.

3. Разработване на алгоритъм на ценообразуване

1. Търсим база за разпределение на разходите върху произвежданите стоки или услуги. (база - коефициент за всеки продукт или услуга съобразен с няколко фактора, които са различни за всеки бизнес)

2.  Математическо модулиране на разходите и разполагането им върху стотките или услугите.

3. Калкулират се коефициенти на вариация на разходите ви. По този начин предвиждаме какво ще бъде отклонението на разходите ви и от друга страна, създаваме защитен слой разходи в себестойността.

4. Имплементиране на алгоритъма за ценообразуване и обучение

1. Въвеждаме новата система за ценообразуване в предприятието. Попълваме база данни, с която ще работи алгоритъма. Използваме "жива" информация.

2. Обучаваме служуителите ви да работят с нея. Този процес изисква около месец за най-добри резултати.

3. Следим за работата на алгоритъма и го оптимизираме допълнително.

Call Now ButtonОбади се