• +359888250324
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Понеделник - Петък 8:00 - 18:00

Система по цените

Разработване на система по ценообразуване само за вашето предприятие.

Ценови модели

Създаване и развитие на нови ценови модели за вашия бизнес.

Стратегия

Цените не само числа, при тях имаме стратегия и психология. Само в реки случаи нашите клиенти са рационални при покупка.

Статии от нашия блог

Вижте статиите от нашия блог, ще ви бъдат полезни.

Консултиране по ценообразуване

Имате проблем с цените? Ние го решаваме!
1

Вие сте производител и имате проблеми с цените?

Ние може да помогнем! Разработили сме инструменти за калкулация на реална себестойност за всеки тип производство.
2

Предлагате услуги и искате да знаете на какви цени да ги предлагате?

Ние може да помогнем! Разработили сме инструменти за калкулация на реална себестойност и цена на услуги.
3

Искате да обучите търговците си, за да не са раздавачи на отстъпки?

Имаме готови решения за обучение на търговски екипи - от калкулация на себестойност, цени, управление на цени, управление на отстъпки и психология на цените и потребителското поведение.
4

Имате нужда от обновяване на вашия бизнес модел?

Имаме решение за вас!

Реално остойностяване на продукти или услуги

Етапи, през които преминаваме:
1. Анализ и диагностика на проблема;
2. Финансов анализ, свързан с конкретния казус;
3. Математическо моделиране и създаване на алгоритъм;
4. Имплементация и оптимизация на алгоритъма във вашата система за управление;

Създаване на ценови модели

Ценовите модели са елементите във маркетинговата стратегия, които трябва да бъдат развивани постоянно. Днес факторите за това са: дигитализация, прозрачност, проследимост и възможност за споделяне. Използват се динамични цени и сложни алгоритми за дефиниране на най-точната цена и комуникация за всеки конкретен клиент. Най-ярките примери за иновативни модели на цените са моделите freemium и pay-per-use, във всичките им разновидности. 

Ценова стратегия

Фундаментално решение за всяка компания е каква да бъде ценовата стратегия. Ценовата стратегия трябва да включва визията за цените на компанията на най-високо ниво, но и да бъде конкретна и практична. Това е фундаментално решение и то трябва да отчита ценовото позициониране. Пазарът има своя динамика, а това означава, че ценовата стратегия също трябва да се променя.

Използваме научни методи, за да
решаваме казуси от реалния бизнес за нашите клиенти

Опитът ни в различни сфери на бизнеса, относно формиране на цени, ценова стратегия, ценови модели и всичко, което е свързано с термина "ценообразуване" е безценен за вас.

Ние знаем как успешно да приемем предизвикателствата по отношение на, които срещате всеки ден. Нашият опит се обогатява с всеки един проект, който завършваме. В нашата работа използваме най-новото знание в областта на цените - математическо моделиране на процесите по ценообразуване, психология и поведенчески аспекти, динамични цени. Създадените от нас алгоритми за формиране на вашите цени са подходящи за интегриране във вашите системи за управление, AI/ ML, които разработвате.
Нашите разработки са инструменти за управление, които ви предоставяме, с които вие определено повишавате вашия управленски капацитет.

Как рагирате на кризата?Кои показатели ви служат за спужат за започване на промяна в цените?Получавате ли редовни справки за продажбите?

ЦеноваСтратегияДинамикаПолитика

Оптималните цени играят ключова роля за постигането на растеж на компанията. За формирането им са нужни експерти с разбиране в дълбочина на пазарните сегменти, продуктите, стойността, която предоставяте на клиента и опит в обработката и анализа на съответните данни.

Базови процеси

ПРИ
30%

...от фирмите управлението на базовите процеси при ценообразуването са неефетивно. Управлението на цените им е реактивно. Тези фирми са под постоянен натиск за по-ниски цени.

Вътрешни процеси

САМО ПРИ
40%

от фирмите вътрешните процеси по формиране на цени са добре структурирани и работещи. Използваните инструменти са насочени най-вече към вътрешни измерители за цените, а не към външни.

Създаване на стойност

САМО ПРИ
20%

от фирмите процесите по създаване на стойност работят нормално.

Оптимизация

ПО-МАЛКО ОТ
10%

от фирмите успяват да оптимизират цените си. Тези, които могат изследват ценовата еластичност чрез софтуер за оптимизация на цените и изследване на ценовата еластичост.

Изключително ниво

ПО-МАЛКО ОТ
1%

от фирмите имат изключително добре развити процеси по ценообразуване:
- CEО на компанията разпознава стратегическото значение на ценообразуването;
- създадени са писани стандарти по формиране и управление на цените;
- компанията постига значително по-добри резултати в сравнение с конкурентите си;

Какви дейности извършваме? Какви резултати да очакваме?

Създаването на система по ценообразуване изисква задълбочен финансов анализ.

Дейности по изграждане на система на ценообразуване

 • пълен финансов анализ на бизнеса ви и математическото му моделиране;
 • анализ на разходите - проявяване и отчитане на всички разходи;
 • категоризиране на разходите на база корелационен анализ;
 • процес на търсене на подходяща база за разпределение на разходите;
 • създаване на работещи модели на система по ценообразуване, избор на най-подходящ модел;
 • зареждане с реални данни;
 • реални тестове;
 • обучение на всички от ръководството за работа и въобще управление на цените;
iphone white

Очаквани резултати

 • адекватно разпределение на абсолютно всички производствени разходи върху продажбите;
 • ще работите с абсолютно реална себестойност на произвежданите изделия, върху която може да строите цена;
 • ще може да прогнозирате стойността на поръчките си напред във времето;
 • ще добавим защитен коефициент към разходите, който няма да позволява загуби;
 • ще работите със сигурен начин за калкулиране на цени;
 • ще имате инструмент за управление на цените си във всякакви пазарни условия;
Свържете се с нас днес и получете

Безплатна консултация

© 2020 Kostadinov Ltd. All Rights Reserved.