fbpx
  • +359888250324
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Практическо ценообразуване - поръчково производство

Практическо ценообразуване - поръчково производство

Ценообразуването ни зависи от типа производство - серийно или поръчково производство. Може да формираме цените си на база добавена стойност към клиента, но трябва да знаем реалната себестойност. Процесите на формиране на цени и при двата типа производство са много различни. Трябва да знаем колко ни струва всяка поръчка и трябва да знаем каква цена да оферираме за следващата.

При серийно производство, за да отговорим на въпроса колко ни струва едно изделие решаваме лесна задача. При поръчково производство променливите стават много повече. Необходимо е да се в калкулацията да бъдат включени много неизвестни някои, от които научаваме след приключване на поръчката. Тук не знаем кога ще пристигне следващата поръчка и какъв ще бъде нейният обем и за колко време ще ни осигури работа. Някои фирми използват Activity Based Costing, но този метод се използва при специфични условия в производството. Нека видим как да формираме правилно себестойност, а в последствие и ценово предложение. Във всеки учебник се казва, че себестойността се калкулира така: VC (разходи за материали)+ FC (постоянни разходи), но изключително рядко се анализира въпроса: Как да разпределим постоянните разходи по поръчки или изделия?

Да започнем: 

Стъпка 1: Да изясним разходите си

Внимателно анализираме разходите си и ги разделме по групи - постоянни и променливи. Постоянните разходи са разходите, които не променят величината си с промяна на обема продукция. Това са разходи за осигуровки, амортизации, заплати, които не са обвързани с произвежданите обеми - в случай, че плащате 2000 лв. твърдо възнаграждение и 500 лв. бонуси - твърдото възнаграждение влиза в постоянните разходи, а бонусите в променливите. Групата на постоянните разходи се допълва и от разходи за наеми, застраховки, реклама и т.н. Тези разходи могат да се променят от месец до месец, но това не бива да ви обърква. Те  остават в групата на постоянните.

Променливите разходи са разходи за материали, разходи за ремонт на машините и други разходи, които нарастват успоредно с броя произвеждани изделия и/или услуги.

В случай, че имате затруднения, може да определите категорията на конкретни разходи чрез корелационен анализ.  При коефициент на корелация по-висок от 0,33 може да отнесем разходите към конкретната група.

Стъпка 2: Разпределение на разходите по поръчки.

Разпределението на променливите (разходите за материали) разходи е ясно.  За разпределението на постоянните разходи се изискват по-сложни калкулации. Необходимо е да работим с линеен график - трябва да проследяваме по коя поръчка на каква машина колко време и през кой ден се работи.

 

Изтеглете примерен линеен график от тук: ИЗТЕГЛЯНЕ

 

Затруднения:

1. Всяка поръчка се изработва за различно време.

2. Всяка поръчка има различен принос към печалбата.

3. Всяка поръчка се изработва на различен брой машини, които се използват за различно време, а всяка машина генерира различни разходи.

4. Всеки ден трябва да прехвърлим върху произвежданите изделия абсолютно всички дневни постоянни разходи.

За да прехвърлим всички производствени разходи, без остатък, върху продаваните стоки или услуги е необходимо да калкулацията ни да обхване всички променливи.

Пример:

Всеки работен ден, без значение дали произвеждаме или не, генерираме 5000 лв. постоянни разходи или за месец са 20 работни дни или 100 000 лв.  Работим 5 дни в седмицата по 8 часа. За седмицата имаме работа по 3 поръчки. Производството ни включва 4 машини, които генерират ежедневно следните разходи (без материалите): 

- CNC струг - 750 лв. дневни разходи;
- лазер - 850 лв. дневни разходи;

- хидравлична преса - 250 лв. дневни разходи; 

- камера за боядисване - 150 лв. дневни разходи.

 

 По първата поръчка се работи по следния график:

- понеделник - 8 часа на струг;

- вторник - лазер 2 часа;

- сряда - преса 3 часа

- четвъртък - 

- петък - боядисване 3 часа

 

По втората пръчка се работи по следния график:

- понеделник - лазер 4 часа

- вторник - 7 часа а струг

- сряда - преса 2 часа

- четвъртък - боядисване 4 часа

- петък -

 

По третата поръчка се работи:

- понеделник - 

- вторник - лазер 3 часа

- сряда - преса 1 час.

- четвъртък - струг 4 часа

- петък - боядисване 3 часа

 

Как да калкулираме колко постоянни разходи дадобавим към стойността на всяка поръчка? Ако предварително сме калкулирали колко ни струва една минута работа на лазера, CNC струга, пресата и камерата за боядисване рискуваме да сбъркаме много и то за наша сметка. Защото ние калкулираме стойността на работата на всяка машина при пълна заетост на производството.

 

Поръчка/ден от седмицата понеделник вторник сряда четвъртък петък

поръчка 1

струг 8 ч лазер 2 часа преса 3 часа   боядисване 3 часа
поръчка 2 лазер 4 часа струг 7 часа преса 2 часа боядисване 4 часа  
поръчка 3   лазер 3 часа преса 1 час струг 4 часа боядисване 3 часа

 

От таблицата се вижда, че през всеки ден на седмицата имаме различен брой работещи машини и натоварването на всяка от машините не е пълно. Следователно калкулациите, които предварително сме изготвили за работа на машина за минута или час нямат общо с реалността и точно тези калкулации ни заблуждават, продаваме под себестойност без да знаем това. Всеки ден стойността на работа на всяка отделна машина е различна в зависимост от нейното собствено натоварване и натоварването на останалите машини. Разходите, които генерират неработещите машини следва да се поемат от работещите, защото няма кой друг да ги плати.

 

Всеки работен ден трябва да разпределяте върху обработваните поръчки по 5000 лв. 

 

 Решение:

 

Нека калкулираме коефициенти за всяка една машина по схемата:

 струг + преса + лазер + камера за боядисване = 2000 лв.

стругът има дял от 750/2000 или 37,5%

пресата има дял от 12,5%

лазер - дял от 42,5%

камера за боядисване - 7,5%

 

Следователно 5 000 лв. постоянни разходи трябва да се поделят по машини както следва:

струг - 37,5% от 5000 лв. или 1875 лв.

преса - 625 лв.

лазер - 2125 лв.

камера за боядисване - 375 лв.

 

Всеки ден, без изключение, трябва да разпределяме 5000 лв. постоянни разходи върху поръчките. Разходите на неработещите машини могат да се разпределят плоско върху работещите. Понеделник стругът и лазерът трябва да поемат разходите на пресата и камерата за боядисване.

 

8 часа работа на CNC струг в понеделник ще ни струва: 1875 лв. + 500 лв. (от неработещите преса и камера за боядисване 625 лв. +375лв.) или 2375 лв.

4 часа работа на лазер ще ни струва: 2125 лв. + 500 лв. (от неработещите преса и камера за боядисване 625 лв. +375лв.) или 2625 лв.

 

Коментар:

 

 При неправилно калкулиране 1 час. работа на CNC струг ни струва 234, 38 лв., а всъщност ни струва 296.88 лв.!

 При неправилно калкулиране 1 час. работа на лазер ни струва 265,63 лв., а всъщност ни струва 656.25 лв.!

За да установим загубите на средства от неправилната калкулация на себестойност, нека вземем предвид, че в производството имаме повече от четири машини, а работните дни в годината са около 240. Трябва да знаем, че всяко забавяне в срока на производство на конкретна поръчка от печеливша може да я превърне в губеща. По тази причина винаги трябва да сравняваме планирания линеен график и фактически изпълнения. Чрез този тип калкулация е възможно да получим себестойности, които са над възможната продажна цена и това на пръв поглед да ни "изхвърля" от пазара. Това означава, че трябва да увеличим натоварването на производството до балансиране на този показател. При управлението на което и да е производство е добре да взимаме информирани решения, още повече такива, касаещи цените и печалбата ни.

 

 


© 2020 Kostadinov Ltd. All Rights Reserved.