Как да оптимизираме цените в меню на ресторант

„Точните цени продават“ 1 Как се прави цена за меню? Купете инструкциите Представянето и комуникирането на цените Хотелиерството и ресторантьорството

Read more

Програма за лоялност на клиентите

Програмата за лоялност е ключова за успеха Ви Голяма част от фирмите губят приходи от продажби, защото клиентите не повтарят

Read more

Ценообразуване на софтуер

Знаят ли софтуерните фирми как да формират цените си? Софтуерната индустрия е една от най-конкурентните и бързо развиващите се в световен

Read more

Консултиране по диагностика и бизнес анализ

Business Consultingwith limitless potentialДИАГНОСТИКАТА Е КОМПЛЕКС ОТ МЕТОДИ ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ РАЗПОЗНАВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НАОРГАНИЗАЦИЯТА, ОТКРИВАНЕ ИЗТОЧНИЦИТЕ НA СЛАБОСТИ В НЕЙНОТОФУНКЦИОНИРАНЕ

Read more

Консултиране по цени

Чуйте. Помислете. Действайте. Ние може да подпомогнем ценовите Ви решение по най-добър начин! 1 Консултиране по цени. Ценовите решения са

Read more

Корпоративни обучения

Чуйте. Помислете. Действайте. Само ние обучаваме и консултираме специалисти по ценообразуване 1 Обучения на търговски екипи Нашите обучения се характеризират

Read more

Управление на продажбите при Initial Coin Offering

Bitcoin, Blockchain и криптовалутите са гореща тема напоследък. Едни анализатори очакват криптовалутите да се окажат пореден балон, а други очакват

Read more

Митове за цените, които „убиват“ печалбата

Вярвайте на изследвания, а не на митове Ценообразуването изненадващо е подценявано от голяма част от мениджмънта, когато става дума за

Read more

Карта анализ на бранда

След попълване на краткия тест, ние ще изпратим кратък доклад с анализ на резултатите на посочения от вас email. СТАРТ

Read more

Карта анализ на клиентската удовлетвореност

След попълване на краткия тест, ние ще изпратим кратък доклад с анализ на резултатите на посочения от вас email. СТАРТ

Read more

Алгоритмично ценообразуване

Алгоритмите при ценообразуването – The killer apps Динамичното ценообразуване днес се оказа най-гъвкаво и най-широко използвано от авиокомпаниите, хотелиерите и

Read more

Премиум ценообразуване

Премиум цените са конструирани високи, за да отразят качество, репутация и статус Премиум ценообразуването е стратегия на таксуване на високи цени

Read more