Алгоритми за ценообразуване в ERP

КАКВА Е НАШАТА ПОЛЕЗНОСТ...

Предлагаме имплементиране във вашaтa ERP система на високоефективен алгоритъм по ценообразуване

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Интегрираният алгоритъм за ценообразуване ще ви даде възможност да следите реалната ефективност на разходите, които правите.
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

Ще имате възможност да оцените какъв е реалният принос на всеки един продукт към печалбата на компанията.

УПРАВЛЕНИЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА

Ще може да управлявате себестойностите на продуктите и услугите си в реално време.

ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИ
Системата дава база за идентифициране на (не)печеливши продукти или услуги в производството.
АДЕКВАТНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Реалната себестойност на продуктите или услугите е база за формиране на адекватни цени и за взимане на правилни управленски решения.

КPI ЗА ТЪРГОВЦИТЕ

Цената е постоянно движеща се мишена. Реалните данни за себестойността дават възможност да се изгдари система за Key Performance Indicators за търговците ви.

КАКВО КЛИЕНТИТЕ КАЗВАТ ЗА НАС...

What are our clients are saying about us?

Управлявайте себестойностите и цените в реално време!

From market research, design and prototyping to production and delivery, we cover it all.

Свържете се с нас...

За да запазите час за консултация или обучение, изпратете ни съобщение.

Call Now ButtonОбади се