Клиентите за нас:

Обучения:

НИЕ МОЖЕМ ТОВА

Специализирани сме в:

Построяване на ценова политика и стратегия

Ценовата стратегия се отнася към процеса, който Вашият бизнес преминава при формирането на цените на всеки продукт или услуга. Ние съветваме нашите клиенти как да развият ценова стратегия, да я имплементират и как да измерят резултатите от това.

Прочетете повече ...

Изследване на цените и ценово разузнаване

Чрез изследването на цените ние научаваме как клиентите Ви ги възприемат и по този начин взимаме информирани решения за ценовата стратегия и величината на цените Ви. Това е изследователски процес, който дава отговори на специфични въпроси.

Прочетете повече ...

Корпоративни обучения

Провежданите от нас висококачествени фирмени обучения се изготвят за всяка фирма отделно. Чрез периодични обучения по ценообразуване печалбата на организацията може да бъде повишена значително.

Прочетете повече ...

Невроикономикс и цени

Чрез инструменти от невроикономикса имаме възможност да разберем всъщност как потребителите възприемат продуктите или услугите Ви, как възприемат цените на продуктите или услугите Ви, колко биха заплатили всъщност за продукт или услуга. Тези измервания за решаващи при формиране цени на нови продукти, при оптимизиране на ценовите линии и отговор на действие на конкурентите.

Прочетете повече ...

ЦЕнообразуване в производството

Ценообразуване в производството

Базово условие, за да формирате точна цена като производител е да познвате разходите си. От тук следва и правилното им разпределение върху произвежданата продукция при калкулирането на себестойност.  Следва да изберете подходящ метод на ценообразуване и да формирате адекватни цени. Следването на технология при формирането на цени е повече от желателно, тя включва: целеполагане, анализ на търсенето, на разходите, на конкуренцията, избор на метод за ценообразуване, избор на цена и оптимизация. При преминаването през тези етапи трябва да си отговорите на въпроса ЗАЩО цената ви е точно такава. Трябва да знаем, че оптималната цена за производствено предприятие е движеща се мишена, тъй като произвежданата продукция не е константа, продажбите варират и разпределението на разходите върху всяка единица продукция е различно всеки месец, тримесечие или година.

продуктов мениджър, ценообразуване, обучение

Ценообразуване за търговци

Търговските фирм трябва да познават в детайли продуктите, с които работят, но и трябва да са наясно какви разходи имат и как да ги разпределят върху продажбите на стоки и услуги. Тук ключово значение тук имат техниките на комуникация на цените, ценовият модел, психология на избора и т.н. В случай, че не сте създали нов модел на цените рискувате клиентите да не могат да ви различат сред конкурентите. Създаването и конфигурирането на адекватни офертни пакети за клиентите също е от голямо значение. Тук използваме набр от техники така, че да подпомогнем и насочим избора на клиентите ни. Това е продуктивно и за двете страни в сделката. Създават вектори на цените и отстъпките, създават се вектори на съотношението цена/качество или цена / количество.

ПАРТНЬОРИ

Препоръчваме тези фирми:

АСИМО - търговско представителство в Румъния

Задълбоченото познаване на пазара и особеностите на бизнеса в Румъния са от ключово значение за успех. С нашият 30 годишен търговски опит получавате услугите от които се нуждаете, за да разширите дейността си.

Прочетете повече ...

SEO - оптимизация на сайтове

С нашите SEO специалисти ще достигнете до точната аудитория.  Чрез SEO способите и маркетинга в дигитална среда сайтовете Ви ще бъдат намирани лесно и веднага.  Научете повече за останалите техники за увеличаване видимостта и достигане на нови клиенти.

Повече информация ...