Обучения:

Инструкции:

Клиентите за нас:

НИЕ МОЖЕМ ТОВА

Специализирани сме в:

Обучения по ценообразуване

Обучаваме фирми от всякакъв мащаб и тип по ценообразуване. Формирането на цените е най-трудната и най-отговорната част на всеки бизнес и над 82% от фирмите признават проблемите си в тази област. Кой формира цените във фирмата ви? Счетоводството? Вие, като мениджър, до колко сте ангажиран в процеса по формирането на цените?

Прочетете повече ...

Обучения на търговски екипи

Обученията по комуникация и управление на цените и отстъпките дават уникални знания на търговците. Търговците трябва да знаят как и какви отстъпки да предлагат. Търговците трябва да знаят как да поднесат ценовата инфорамция, в какъв контекст и какво елементи да включва комуникацията им с клиентите. Също така търговците трябва да могат да управляват болката при плащане и в същото време да намалят несигурността при покупката.

Прочетете повече ...

Изследване на цените и ценово разузнаване

Чрез изследването на цените ние научаваме как клиентите Ви ги възприемат и по този начин взимаме информирани решения за ценовата стратегия и величината на цените Ви. Това е изследователски процес, който дава отговори на специфични въпроси.

Прочетете повече ...

Невроикономикс и цени

Чрез инструменти от невроикономикса имаме възможност да разберем всъщност как потребителите възприемат продуктите или услугите Ви, как възприемат цените на продуктите или услугите Ви, колко биха заплатили всъщност за продукт или услуга. Тези измервания за решаващи при формиране цени на нови продукти, при оптимизиране на ценовите линии и отговор на действие на конкурентите.

Прочетете повече ...

ЦЕнообразуване в производството

Ценообразуване в производството

За да формирате точна цена е необходимо да познавате разходите си и правилно да ги пренасяте върху всяка продажба. Практиката ни показва, че над 90% от фирмите не разпознават правилно разходите си и не калкулират правилно себестойност. Калкулирането на себестойност е базов процес и точно там фирмите масово имат проблем. Трябва да знаем, че оптималната цена е движеща се мишена, тъй като продажбите варират и разпределението на разходите върху всяка единица продукция е различно дори ежедневно. В обучението "Ценообразуване в производството" сме включили примери, които дават необходимото знание за правилно калкулиране на цените.

продуктов мениджър, ценообразуване, обучение

Управление на цени и отстъпки

Ако управлявате търговска фирма, внасяте или изнасяте стоки или услуги - това е обучението, което е конструирано точно за вас. Фирмите масово отчитат силен ценови натиск, клиентите ги сравняват само по цените и в крайна сметка се избира най-ниската цена. В това обучение ви показваме как да се отличите от конкурентите, как да избегнете сравнението и как да извлечете малсимално добавената стойност, която предоставяте на клиентите си. Тук ключово значение тук имат техниките на комуникация на цените, ценовия модел, ценовата стратегия и т.н.

Психология на цените

В обучението даваме знание как да формирате цените си, за да бъдат възприети по желан начин от клиентите ви. Цената е най-видимият атрибут на всеки продукт или услуга. Чрез правилно формиране на цените, на ценовите линии на отделните стоки и услуги ние насочваме клиентите към един или друг избор. При комуникиране на ценовата информация всичко има значение - цветовете, цифрите и дори контекста, в който представяме цените си. На това обучение още може да научите как да формирате справедливи цени и как да контролирате болката при плащане в клиентите.

 

ПАРТНЬОРИ:

АСИМО - търговско представителство в Румъния

Задълбоченото познаване на пазара и особеностите на бизнеса в Румъния са от ключово значение за успех. С нашият 30 годишен търговски опит получавате услугите от които се нуждаете, за да разширите дейността си.

Прочетете повече ...

SEO - оптимизация на сайтове

С нашите SEO специалисти ще достигнете до точната аудитория.  Чрез SEO способите и маркетинга в дигитална среда сайтовете Ви ще бъдат намирани лесно и веднага.  Научете повече за останалите техники за увеличаване видимостта и достигане на нови клиенти.

Повече информация ...