Корпоративни обучения

Нашите обучения

Изберете обучение

Консултиране по ценообразуване

Ценовите решения са най-сложните, които ръководството на всяка компания среща, защото чрез цената трябва да се монетизира труда на всички в организацията. За формиране на цени днес не е достатъчно само да калкулираме разходите и необходима норма на печалба. Днес цените се формират на базата на задълбочени анализи. Промяната в архитектурата на ценообразуването може да звучи лесно, но за фирми със стотици продукти е истинско предизвикателство. Новият подход за формиране на цените разчита задълбочени анализи на пазарна информация, a не на счетоводна.

Прочетете повече ...

Обучения по ценообразуване

Обучението по ценообразуване има висока норма на възвращаемост. Най-печелившите фирми инвестират в знания за сътрудниците си чрез обучения и участие във форуми, където се споделят най-добрите практики. Формирането на цените е най-трудната и най-отговорната част на всеки бизнес и над 82% от фирмите признават проблемите си в тази област. Без значение от къде фирмата почва да се учи да формира цените си правилно, има изключително висока добавена стойност в създаването на способности в сътрудниците да взимай най-добрите ценови решения.

Прочетете повече ...

Изследване на цените и ценово разузнаване

Чрез изследването на цените ние научаваме как клиентите Ви ги възприемат и по този начин взимаме информирани решения за ценовата стратегия и величината на цените Ви. Това е изследователски процес, който дава отговори на специфични въпроси.

Прочетете повече ...

Невроикономикс и цени

Чрез инструменти от невроикономикса имаме възможност да разберем всъщност как потребителите възприемат продуктите или услугите Ви, как възприемат цените на продуктите или услугите Ви, колко биха заплатили всъщност за продукт или услуга. Тези измервания за решаващи при формиране цени на нови продукти, при оптимизиране на ценовите линии и отговор на действие на конкурентите.

Прочетете повече ...

ПАРТНЬОРИ:

АСИМО - търговско представителство в Румъния

Задълбоченото познаване на пазара и особеностите на бизнеса в Румъния са от ключово значение за успех. С нашият 30 годишен търговски опит получавате услугите от които се нуждаете, за да разширите дейността си.

Прочетете повече ...

SEO - оптимизация на сайтове

С нашите SEO специалисти ще достигнете до точната аудитория.  Чрез SEO способите и маркетинга в дигитална среда сайтовете Ви ще бъдат намирани лесно и веднага.  Научете повече за останалите техники за увеличаване видимостта и достигане на нови клиенти.

Повече информация ...

Обади се