Тест 1

Моля да отговаряте максимално коректно на въпросите в теста.
Моля да попълните информацията за контакт!
1 е най-ниската степен (несъгласие), а 5 е най-високата степен в скалата (съгласие).
След попълване на теста очаквайте в отговор кратък доклад от нас в най-скоро време.

1) Имате ли ясна ценова стратегия?
2) Имате ли ясно формирана ценова политика?
3) Кой взима решенията относно цените?
4) Колко често ревизирате цените си? (анализирате събраната информация и нанасяте корекции)
5) По какъв метод формирате цените си?
6) До каква степен клиентите Ви са информирани, относно ценовата ви стратегия?
7) До колко служителите Ви от отдел продажби са наясно с ценовата ви стратегия?
8) Наблюдавате ли цените на конкурентите си?
9) Запознати ли сте с ценовата стратегия на конкурентите си?
10) До каква степен ценовите Ви решения са последователни и планирани?
11) Наблюдавате ли реакциите на клиентите и конкурентите си при промяна в цените?

Благодарим, очаквайте кратък анализ на мейла.ИмеBusinessEmailPhone Number