Митове за цените, които “убиват” печалбата

Мит №1 Малките ценови промени нямат голямо значение; Истината: Малките ценови промени имат голямо отражение върху печалбата на всяка фирма.

Read more