Алгоритмично ценообразуване

Динамичното ценообразуване днес се оказа най-гъвкаво и най-широко използвано от авиокомпаниите, хотелиерите и ресторантьорите за оптимизиране на печалбата. Комбиниране на

Read more

Етапи на формирането на цени

Формирането на цените е процес, състоящ се от шест етапа. Веднъж приключил, процесът се повтаря постоянно, тъй като цените трябва

Read more