Консултиране по цени

Консултираме формиране на цените Ви

Помагаме както за търговско предприятие, така и за производствено предприятие.

Каква стойност добавяме:

 • остойностяване на части, цели изделия или услуги;
 • идентифициране анализ на разходите, класифициране, разпределяне по групи, които на по-късен етап имат ключово значение при формирането на цените;
 • идентификация и анализ на факторите на влияние от външната и вътрешната среда;
 • препоръчваме метод на ценообразуване, който отговаря в най-пълна степен на дейността Ви;
 • препоръчваме стратегия и политика по ценообразуване;
 • създаваме алгоритъм за управление на цените и отстъпките специално за Вас;
 • формиране на цена на софтуер;

ОПТИМИЗИРАНЕ

Това е фина настройка, тук включваме:

 • анализ на текущия процес по формиране на цените;
 • анализ на средата;
 • анализ на съотношението цена / предоставена стойност на клиента;
 • конкурентен анализ;
 • анализ на метода на ценообразуване, който използвате и изготвяне на препоръки за корекцията му;
 • изготвяме алгоритъм, който да използвате в процеса на ценообразуване;

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ВАШ СЪТРУДНИК

Ще обучим и консултираме Ваш сътрудник, натоварен с формиране цените в организацията. По този начин ще разполагате с капацитет за ценообразуване при всякакви пазарни условия.

ПЕРМАНЕНТНО КОНСУЛТИРАНЕ

Най-големите фирми днес също ползват консултанти по ценообразуване, тъй като са наясно колко е важно това за печалбата им. Такива компании са Apple inc, Porche, Luis Vuiton и много други. Цените и ценовата политика са консистентни и се развиват във времето. Това е една от причините да са толкова успешни.

Резултати

За всяка извършена услуга получавате доклад с подробен анализ на резултатите.

Това е базата за правилни управленски решения.