Висококачествени корпоративни обучения

Кои сме ние

A team that loves to create

Нашият екип е сформиран от млади и амбициозни професионалисти в ограничен кръг области.

д-р Антон Костадинов - над 10 г. преподавателски стаж във висши учебни заведения, множество корпоративни обучения и специализации в чужбина; над 10 г бизнес опит в няколко области;

д-р Доброслав Моллов - над 10 г. преподавателски стаж във висши учебни заведения, множество корпоративни обучения и специализации; бизнес опит в областта на моделирането на бизнес системи и процеси;

д-р Марта  Маджарова - основател на творческо студио – Fragmenti Design Studio, което развива интересите си в областта на графичния рекламен и уеб дизайн, интериорни, екстериорен и продуктов дизайн, ландшафтна архитектура, пространствено оформление, сватбени декорации, аранжировки и фотография.

Специалист и лектор в областта на графичния и продуктов дизайн с над 10 години опит.

Участва в две издания на изложението Бианале организирано от СБХ с авторски проекти по продуктов и графичен дизайн.

Поканена като дизайнер в изложението Флора Бургас 2016 г.

От 2012 г. представя редица публикации в областта на опаковъчния дизайн към НХА, БАН, НБУ.

Мария Василева

Професионална кариера: Повече от 10 години опит в управлението и изграждането на успешни маркетингови стратегии на български и международни компании.
 

Нека работим заедно! Пратете ни поща и да започваме!

Какво правим

Keep it simple

Нашите корпоративни обучения се характеризират с оригиналност и високо ниво на предоставената информация. Използваме разнообразни форми на обучения, включващи и ролеви игри. По този начин въвличаме още повече сътрудниците Ви в мисията, ценностите и визията на организацията. За нас е важно да знаем по кой път е поела Вашата организация, за да може да конструираме точното обучение, съобразено с вашите нужди. За Вас е важно да се установят пропуските в обучението на сътрудниците Ви и да се създаде пътна карта за попълването им. Обученията, които организираме са в областта на маркетинга и мениджмънта. Обученията ни са свързани с подобряване взимането на управленски решения. Темите са:

- ценообразуване;

- диагностициране на управленски системи;

- ситуационен мениджмънт;

- бранд мениджмънт;

- продуктов и опаковъчен дизайн;

- обучения по Ваш проект;

Искате да видите доказателство за работата ни? Проверете!