Как да оптимизираме цените в меню на ресторант

Комуникирането на ценовата информация е от изключително важно значение за продажбите. Хотелиерството и ресторантьорството получиха голямо развитие в страната през последните няколко години и конкуренцията се засили неимоверно.

Колко от ресторантьорите формират цените си правилно, така че да бъдат възприети по желания начин от клиентите си?

Подреждате ли цените в менюто си по вкус, какво Ви харесва?

За да могат клиентите Ви да възприемат цените ви бързо, което означава приемливи цени, трябва да следвате конкретна технология.

Ние влияем върху възприятията на посетителите чрез:

  • подредбата на цените – има значение позицията и последователността;
  • цифрите, които присъстват в числата – с някои цифри създаваме възприятия за загуба, с други – за изгодно предложение;
  • съотношенията между цените – имаме първични и вторични продукти и те идват с разликите в цените си;
  • акцентирането върху едно конкретно предложение и по този начин повлияването и върху останалите поръчки – може да имаме специалитет на заведението, който се поръчва много рядко, защото е на висока цена – това се прави с ясна цел.

Ценовата информация трябва да бъде подредена по такъв начин, че да бъде в унисон с останалите послания, които излъчваме. Много често цените в един ресторант са възприети като несправедливи от посетителите поради грешки в комуникацията. Също така ценовата структура тотално дезориентира посетителите, формира възприятия за високи цени и в резултат на това оборотите намаляват. Можем да фокусираме вниманието на клиентите си само върху ниските ценови предложения, натоварени с по-малка печалба, докато ястията с по-висок марж остават незабелязани. Трябва да различаваме групите клиенти – емоционални или рационални. Всяка група трябва да получи различно ценово предложение.

Нека разгледаме това меню:

Разглеждайки информацията, която ни предоставя, ние забелязваме няколко особености:

  • акцент върху две ястия, чиито цени са подчертани с шрифт и цвят;
  • цените на тези две ястия са сред най-високите в менюто, което провокира въпроса ЗАЩО?
  • цените са посочени в лявата част и долния ъгъл на менюто и отново следва въпросът ЗАЩО?

Всъщност тази композиция лансира две от най-скъпите ястия в менюто като ги представя за най-изгодните и с най-ниските цени.

Следващата композиция отново използва същата техника, акцентирано е върху най-високата цена и отново позицията и

 е долу вляво. Това меню ще продава много успешно предложенията на ресторанта.

Нека разгледаме пример на меню, изготвено за ресторант в България. В него клиентите се губят, липсва акцент, прилича на ценова листа от склад за строително желязо, цифрите в числата създават усещане за загуба в посетителите. Бихте ли искали да представите такова меню на клиентите си?

В случай, че имате нужда от консултация при оптимизиране на цените в менюто в ресторанта или хотела си, не се колебайте да се свържете с нас.