Програма за лоялност на клиентите

Голяма част от фирмите губят приходи от продажби, защото клиентите не повтарят покупката си. Според Rockefeller Institute причините клиентите да

Read more

Ценообразуване на софтуер

Софтуерната индустрия е една от най-конкурентните и бързо развиващите се в световен мащаб. Необходимостта да се установят конкурентни цени на

Read more

Консултиране по диагностика и бизнес анализ

Business Consultingwith limitless potentialДИАГНОСТИКАТА Е КОМПЛЕКС ОТ МЕТОДИ ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ РАЗПОЗНАВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НАОРГАНИЗАЦИЯТА, ОТКРИВАНЕ ИЗТОЧНИЦИТЕ НA СЛАБОСТИ В НЕЙНОТОФУНКЦИОНИРАНЕ

Read more

Консултиране по цени

Консултираме формиране на цените Ви Помагаме както за търговско предприятие, така и за производствено предприятие. Каква стойност добавяме: остойностяване на

Read more

Управление на продажбите при Initial Coin Offering

Bitcoin, Blockchain и криптовалутите са гореща тема напоследък. Едни анализатори очакват криптовалутите да се окажат пореден балон, а други очакват

Read more

Митове за цените, които “убиват” печалбата

Мит №1 Малките ценови промени нямат голямо значение; Истината: Малките ценови промени имат голямо отражение върху печалбата на всяка фирма.

Read more

Карта анализ на бранда

След попълване на краткия тест, ние ще изпратим кратък доклад с анализ на резултатите на посочения от вас email. СТАРТ

Read more

Карта анализ на клиентската удовлетвореност

След попълване на краткия тест, ние ще изпратим кратък доклад с анализ на резултатите на посочения от вас email. СТАРТ

Read more

Как да оптимизираме цените в меню на ресторант

Комуникирането на ценовата информация е от изключително важно значение за продажбите. Хотелиерството и ресторантьорството получиха голямо развитие в страната през

Read more

Числата имат значение: Неудачен маркетинг

В началото на 80-те години верига ресторанти за бързо хранене A&W пуснала мащабна рекламна кампания на своите хамбургери. За разлика

Read more

Алгоритмично ценообразуване

Динамичното ценообразуване днес се оказа най-гъвкаво и най-широко използвано от авиокомпаниите, хотелиерите и ресторантьорите за оптимизиране на печалбата. Комбиниране на

Read more