Кои грешки не бива да допускаме при формиране на цени и отстъпки

Имаме възможност да коментираме изключителен случай на неадекватно формирани цени и отстъпки. Такъв подход може да се използва ако сте

Read more

Защо цената е толкова важна?

Ценообразуването е най-чувствителната тема в бизнеса. Именно цените имат повече от всичко влияние върху печалбата Ви. Това е така, защото

Read more

Динамично ценообразуване

Динамичното ценообразуване е един от най-широко използваните инструменти за управление на приходите. То включва промяна на цените за едни и

Read more

Етапи на формирането на цени

Формирането на цените е процес, състоящ се от шест етапа. Веднъж приключил, процесът се повтаря постоянно, тъй като цените трябва

Read more

Психологическо ценообразуване: Цветовете и цените

Чрез цветовете може да влияете върху възприятията на клиентите си за по-ниска или за по-висока цена. Това е така, защото

Read more

Психологическо ценообразуване: какви числа трябва да включва цената?

В търговските обекти срещаме изобилие от цени. Разликите могат да се уловят веднага. Те са в числата и използваните цифри

Read more

Психологическо ценообразуване: «Безплатно» е магическа дума

От гледна точка на клиента няма по-добра цена от «Безплатно». Търсенето при цена 0 е несравнимо по-голямо от това при

Read more

Методи на ценообразуване

Стратегическият модел и метод на ценообразуване за всяка организация трябва да са ясни. Стратегическият модел е основен елемент на ценовата

Read more

Как да формираме цена на нов продукт

Form 1 Това е революционният продукт Form 1, който превръща Вашите дигитални разработки в реален продукт.  Това не е ново

Read more

Как да изберем най-подходящата ценова стратегия?

Цената говори на клиентите за Вашата организация и това, което продавате. Чрез цената Вие определяте пазарната си позиция. Цената показва

Read more

Кой метод на ценообразуване е най-подходящ за нас?

Всяка организация има своите характеристики и специфични особености. Това могат да бъдат фактори както от вътрешната, така и от външната

Read more