Динамично ценообразуване

Динамичното ценообразуване е един от най-широко използваните инструменти за управление на приходите. То включва промяна на цените за едни и

Read more

Етапи на ценообразуване

Формирането на цените е процес, преминаващ специфичен технологичен и повтарящ се процес. Веднъж приключил, процесът се повтаря постоянно, тъй като

Read more

Психологическо ценообразуване: Цветовете и цените

Колко са силни цветовете За търговците на дребно привличането на повече клиенти е изкуство на съблазняване. Имаме богат инструментариум, които

Read more

Психологическо ценообразуване: какви числа трябва да включва цената?

Психологическото ценообразуване е силен инструмент за влияние При психологическото ценообразуване оптимизираме цените си така, че да повлияем възприятието на клиентите

Read more

Психологическо ценообразуване: «Безплатно» е магическа дума

Mагическата дума “Безплатно” Безплатно като цена има своите икономически корени. Възхода на “безплатно” има в основата си новите информационни технологии, които

Read more

Методи на ценообразуване

Ценообразуването е най-деликатният бизнес процес Това е така, защото промените в цените повлияват пряко печалбата на фирмата. Неправилното калкулиране на

Read more

Как да формираме цена на нов продукт

Form 1 Това е революционният продукт Form 1, който превръща Вашите дигитални разработки в реален продукт.  Това не е ново

Read more

Как да изберем най-подходящата ценова стратегия?

Цената говори на клиентите за Вашата организация и това, което продавате. Чрез цената Вие определяте пазарната си позиция. Цената показва

Read more

Кой метод на ценообразуване е най-подходящ за нас?

Всяка организация има своите характеристики и специфични особености. Това могат да бъдат фактори както от вътрешната, така и от външната

Read more