Консултиране по диагностика и бизнес анализ

Business Consultingwith limitless potentialДИАГНОСТИКАТА Е КОМПЛЕКС ОТ МЕТОДИ ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ РАЗПОЗНАВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НАОРГАНИЗАЦИЯТА, ОТКРИВАНЕ ИЗТОЧНИЦИТЕ НA СЛАБОСТИ В НЕЙНОТОФУНКЦИОНИРАНЕ

Read more

Защо се прави диагностичен анализ на бизнеса?

Оценка на предприятието се извършва за анализ на целесъобразността на съществуването на предприятието, съществуващите перспективи за развитие, и мястото на

Read more

Защо е необходимо да диагностицираме системата за управление на организацията

Чрез упрвленската диагностика намираме отклоненията от нормалното състояние на организацията Чрез комплексната диагностика на системата за управление на всяка организация

Read more